Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot, lähiopetus, Joensuu, lv. 2023-2024

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Kielet ja viestintä
Toteutusmuoto:
Lähiopetus
Hinta:
450 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

HUOM! Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot jäävät tauolle avoimen yliopiston tarjonnasta lukuvuonna 2024-2025.

Maailmankieli englanti on yksi Itä-Suomen yliopiston suosituimmista sivuaineista. Opinnoissa kehityt englannin kielen ammattilaiseksi, jolla ovat hallussa niin erilaiset viestintätilanteet kuin kielen ja kulttuurin asiantuntemus.

Englannin kieli on koulussa opetettava aine, joten opinnot soveltuvat erityisesti aineenopettajaksi opiskeleville. Opinnoista saat erinomaisen kielitaidon sekä laajat tiedot englanninkielisen kielialueen kulttuureista ja kirjallisuudesta. Opetuskieli on englanti.

Opinnot suoritetaan yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen integroidusti osallistuen. Suorittamistapoja ovat luennot, seminaarit, harjoitukset, oppimistehtävät, kirjallisuustentit ja harjoittelu.

Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Tutustu englannin kielen ja kulttuurin aineopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Pepin opinto-oppaassa (HUOM. avautuu uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen. Opintokokonaisuuden opinnot tulee suorittaa neljän lukukauden (2 vuotta) aikana.

Opintojen opetuskieli on englanti.

Englannin kielen ja kulttuurin aineopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

A. Kielitaito-opinnot 2 (5 op)

2130441 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op

B. Kielitieteelliset opinnot 2 (9 op)

2130442 Nykyenglannin rakenteet 2 3 op

2130443 Muuttuva englanti 3 op

2130444 Englanti maailmankielenä 3 op

C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (11 op)

2130445 1800-luvun realismi: Rotu, luokka, ja sukupuoli4 op

2130446 1900-ja 2000-lukujen kirjallisuus 4 op

2130447 Shakespeare kulttuurisena ikonina3 op

D. Valinnaiset opinnot (5 op)

2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op

tai

Vapaavalintaisia opintoja (5 op) syventävien opintojen kurssitarjonnasta

Hakeminen: Englannin kielen aineopintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään viisi avoimen yliopiston opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet englannin kielen perusopinnot (vähintään 25 op). Lue tarkemmat ohjeet Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.

Vieraiden kielten opintojen info opintoihin hakeneille järjestetään ti 5.9.2023 klo 16.30-18 Teams-tapaamisena. Liity mukaan tästä linkistä.

HUOM. englannin kielessä on käytössä erillinen haku, jonka vuoksi ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu pyytämällä koulutussihteeriltä opintojaksojen maksulinkit sen jälkeen kun opiskelija on saanut opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

HAKUOHJEET

Hakuaika: 1.8.2023 klo 9.00- 16.8.2023 klo 15.00.

Hakeminen: Englannin kielen aineopintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään viisi avoimen yliopiston opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet englannin kielen perusopinnot (vähintään 25 op). Hakija ilmoittautuu sähköpostitse 16.8.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi. Liitteeksi tarvitaan todistus tai opintosuoritusote suoritetuista englannin kielen perusopinnoista. Opintokokonaisuus tulee olla koostettuna. Opintokokonaisuuden kokonaisuusmerkintöjen tulee sisältää:

 • opintokokonaisuuden laajuus
 • suorituspäivämäärä
 • arvosana
 • tiedot kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista. Yksittäisten opintojaksojen luettelo arvosanoineen ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus.

Liitteen voi toimittaa myös osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteessa Yliopistokatu 4, Agora, huone 138.

Valinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse hakijan ilmoittamaan sähköpostiin viimeistään 4.9.2023. Opintokokonaisuudelle myönnetty opiskeluoikeusaika Itä-Suomen avoimessa yliopistossa on kaksi vuotta (4 lukukautta).

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

Kieli- ja viestintätaidot:

 • osaa tuottaa vaativia ja muodollisia kirjallisia tekstejä.
 • hallitsee englannin kielen intonaation ja prosodiset piirteet
 • hallitsee akateemisen kirjallisen viestinnän periaatteet ja konventiot
 • tuntee englannin kielen kieliopin Osaa arvioida englannin kielen käyttöä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

Sisältötaidot:

 • tuntee kielen- ja kirjallisuuden/kulttuurin tutkimuksen suuntauksia
 • tuntee englannin kielen historian, kehityksen ja vaihtelun keskeiset piirteet sekä osaa selittää kielen ilmiöitä
 • tuntee englannin kielen kieliopillisen kuvauksen perusteet Tuntee englanninkielisen kirjallisuuden vaiheita ja keskeisiä teoksia kulttuurisessa kontekstissaan.

Englannin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet, englannin kieltä ja kulttuuria opiskelevaan hakevat, uuden opetettavan aineen tarvitsevat/haluavat opettajat (edellyttää perus- ja aineopintoja).

Ilmoittautuminen tehdään yksittäisille opintojaksoille opintokokonaisuuteen opiskeluoikeuden saamisen jälkeen (maksulinkit koulutussihteriltä). Yksittäisen opintojaksojen hinta on 15 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2023-2024.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.
Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Päiväopetus

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Löydät Pepin opinto-oppaasta (HUOM. avautuu uuteen välilehteen) opintojaksojen aikataulut. Opetus on integroitu tutkinto-opetukseen, joten katso luento- ja harjoitusryhmien aikataulut. Avoimen yliopiston ilmoittautumisryhmän tiedot sisältävät vain opetukseen ilmoittautumisen aikataulun.

Vieraiden kielten opintojen aloitusinfo järjestetään ti 5.9.2023 klo 16.30-18 Teams-tapaamisena. Liity mukaan tästä linkistä.

Englanti

Ei sähköistä ilmoittautumista

HAKUOHJEET

Hakuaika: 1.8.2023 klo 9.00- 16.8.2023 klo 15.00

Hakeminen: Englannin kielen aineopintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään viisi avoimen yliopiston opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet englannin kielen perusopinnot (vähintään 25 op). Hakija ilmoittautuu sähköpostitse 1.8.2023 klo 9.00 - 16.8.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen avoinyo_vieraat_kielet@uef.fi. Liitteeksi tarvitaan todistus tai opintosuoritusote suoritetuista englannin kielen perusopinnoista. Opintokokonaisuus tulee olla koostettuna. Opintokokonaisuuden kokonaisuusmerkintöjen tulee sisältää:

 • opintokokonaisuuden laajuus
 • suorituspäivämäärä
 • arvosana
 • tiedot kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista. Yksittäisten opintojaksojen luettelo arvosanoineen ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus.

Liitteen voi toimittaa myös osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteessa Yliopistokatu 4, Agora, huone 138.

Valinnan tulos ilmoitetaan sähköpostitse hakijan ilmoittaman sähköpostiin viimeistään 4.9.2023. Opintokokonaisuudelle myönnetty opiskeluoikeusaika Itä-Suomen avoimessa yliopistossa on kaksi vuotta (4 lukukautta).