Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

CERAD muistitestikoulutus

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

CERAD muistitestikoulutus

CERAD kognitiivista tehtäväsarjaa käytetään muistin ja tiedonkäsittelymuutosten arvioinnissa, kun epäillään ikääntyneellä henkilöllä alkavaa etenevää muistisairautta.
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Alkaa:
14.5.2024
Laajuus:
0
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
248 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

CERAD kognitiivista tehtäväsarjaa käytetään muistin ja tiedonkäsittelymuutosten arvioinnissa, kun epäillään ikääntyneellä henkilöllä alkavaa etenevää muistisairautta.

Koulutus keskittyy vuonna 2023 uudistuneen tehtäväsarjan käytön opetteluun. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miksi ja milloin CERAD kognitiivista tehtäväsarjaa käytetään, miten muistipotilaan hoitopolku etenee tulosten pohjalta, ja mitä rajoituksia tehtäväsarjan käytölle on.

Osallistujalla tulisi olla ennakkoon tietoa ikääntyneiden etenevistä muistisairauksista sekä käytössään koulutuksen aikana testipatteristo ja siihen liittyvät kaavakkeet.

 

Ajankohta

14.5.2024 klo 12-15.30 ja 29.10.2024 klo 12-15.30. Kouluttaja neurologian erikoislääkäri, dos. Kati Juva.

Koulutukset toteutetaan Teamsilla.

Koulutukseen otetaan 30 henkilöä. Koulutuspäivä toteutetaan, kun ilmoittautuneita on vähintään 15.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa esittää CERAD kognitiivisen tehtäväsarjan osatehtävät asiakkaalle, pisteyttää ja arvioida testituloksia ja tunnistaa tilanteet, jolloin CERAD tehtäväsarjaa on perusteltua käyttää.

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille (muistihoitajat, muistikoordinaattorit, muistisairauksiin perehtyneet sairaanhoitajat/lähihoitajat, psykologit ja lääkärit), jotka tekevät työssään ikääntyneiden henkilöiden muistisairausepäilyn arviointia.

Koulutuksen hinta 200,00 € + alv 24 %. Koulutuksen verollinen myyntihinta 248,00 €.

llmoittautumisen koulutukseen voi perua maksutta ilmoittautumisaikana. Peruminen tehdään sähköpostilla Soile Virtaselle, soile.virtanen@uef.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, kuitenkin ennen koulutuksen alkua, laskutetaan asiakkaalta perumismaksuna 50 % koko koulutuksen hinnasta. Jos ilmoittautumista ei ole peruttu ennen koulutuksen aloittamista tai opiskelija keskeyttää koulutuksen, Itä-Suomen yliopisto laskuttaa koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Mikäli ilmoittautuminen on tehty virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä (jälki-ilmoittautuminen) ja ilmoittautuminen perutaan tai opiskelija ei saavu koulutukseen osallistumismaksu veloitetaan kokonaisuudessaan. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Todistus toimitetaan suojatulla sähköpostilla JOK_suojattuposti@uef.fi  

Koulutus voidaan perua järjestäjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu järjestäjälle maksuvelvoitetta. Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä. 

Koulutuksen kieli on suomi. 

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Suomi