Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Potilas sairaalasängyssä

Veriaivoesteen avaaminen tehostaa aivolymfooman hoitoa

Tuoreen tutkimuksen mukaan veriaivoesteen avaavalla BBBD-hoidolla voidaan tehostaa primaarisen aivolymfooman solunsalpaajahoitoa. Prospektiiviseen potilastutkimukseen osallistui Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden potilaita. Tulokset julkaistiin arvostetussa Cancers-tiedelehdessä.

Primaarinen aivolymfooma on harvinainen, mutta melko nopeasti yleistyvä sairaus. Se on lymfooman eli imukudossyövän muoto, jossa syöpä on vain aivoissa. Kuopion ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa on tehty pitkään yhteistyötä tämän sairausryhmän tutkimuksissa. Niissä on havaittu, että taudin esiintyvyys Suomessa on maailman suurimpia ja kasvaa edelleen. Vuosina 2007–2009 esiintyvyys oli 0,53 tapausta 100.00 asukasta kohden vuodessa, ja vuosina 2016–2017 se oli noussut 0,75:een.

Muiden lymfoomien tapaan aivolymfooma on herkkä solunsalpaajahoidoille. Hoidon ongelmana on kuitenkin kasvaimen sijainti veriaivoesteen takana, mikä estää tehokkaimpien lääkkeiden pääsyn aivoihin. Tämä näkyy myös Suomen Syöpärekisterin tilastoissa, joiden mukaan aivolymfoomaan sairastuneista vain 33 prosenttia on elossa kahden vuoden kuluttua ja 26 prosenttia viiden vuoden kuluttua diagnoosista.

BBBD-hoito (blood brain barrier disruption) perustuu siihen, että ennen solunsalpaajien annostelua veriaivoeste aukaistaan aivovaltimon sisäisesti annostellulla ylitiheällä mannitoliliuoksella. Nyt julkaistussa tutkimuksessa BBBD-hoitoa annettiin OYSissa kaikkiaan 25 potilaalle, joilla oli aiemmin hoitamaton primaari aivolymfooma. Potilaista, jotka saivat hoidon suunnitellusti, oli kahden vuoden kuluttua elossa 81 prosenttia. – Hoidettujen potilaiden seuranta-aika on vielä lyhyt, 26 kuukautta, mutta tulokset ovat erittäin lupaavia, toteaa tutkimusta johtanut professori Outi Kuittinen Itä-Suomen yliopistosta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Lisätietoja:

Osaamiskeskusjohtaja Hanne Kuitunen, Oulun yliopistollinen sairaala, hanne.kuitunen(a)pohde.di

Professori Outi Kuittinen, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala, outi.kuittinen(a)uef.fi, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/outi.kuittinen/

Tutkimusartikkeli:

Kuitunen HK, Rönkä ALK, Sonkajärvi EM, Isokangas J-M, Pyörälä M, Palosaari KAA, Jokimäki AS, Partanen AE, Littow HJ, Vakkala MA, Jantunen EJ, Huttunen ME, Marin KJ, Aromaa-Häyhä AMK, Auvinen PK, Selander T, Puhakka IK, Kuittinen OM. Blood–Brain Barrier Disruption (BBBD)-Based Immunochemotherapy for Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL), Early Results of a Phase II Study. Cancers. 2023; 15(4):1341. https://doi.org/10.3390/cancers15041341