Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nuoria koulussa.

Valtimoiden jäykistyminen nostaa nuorten verenpainetta – taustalla vaikuttaa insuliiniresistenssi

Valtimoiden jäykistyminen nostaa nuorten verenpainetta epäsuorasti, edistämällä insuliiniresistenssin kehittymistä, osoittaa tuore tutkimus. Vaikutus ei sen sijaan näytä liittyvän kehon rasvapitoisuuden kasvuun. Valtimoiden jäykistymistä pidetään kohonneen verenpaineen uutena riskitekijänä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Frontiers in Cardiovascular Medicine -tiedelehdessä.

Kohonneen verenpaineen seulontaan, havaitsemiseen ja varhaiseen diagnosointiin panostetaan kaikkialla maailmassa. Pyrkimyksenä on ehkäistä kohonnutta verenpainetta ja sen aiheuttamia terveyshaittoja jo nuorella iällä. Vielä ei kuitenkaan täysin tunneta mekanismeja, jotka aiheuttavat kohonnutta verenpainetta jopa normaalipainoisessa, fyysisesti aktiivisessa ja terveitä elintapoja noudattavassa väestössä.

Lihavuuden tiedetään lisäävän kohonneen verenpaineen riskiä. Valtimoiden jäykistyminen on jo aiemmin tunnistettu kohonneen verenpaineen riskitekijäksi aikuisilla ja hiljattain myös nuorilla. Valtimoiden jäykistyminen saattaa aiheuttaa myös lisääntynyttä insuliiniresistenssiä nuorilla. Valtimoiden jäykistymisen vähentämiseen tähtäävät hoitokokeet eivät aikuisilla ole tuottaneet toivottua tulosta. Vastaavia kokeita on nyt meneillään nuoremmissa väestöryhmissä.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, nostaako valtimoiden jäykistyminen nuorten verenpainetta kehon kohonneen rasvapitoisuuden vai insuliiniresistenssin kautta. Valtaosa tutkimuksen osallistujista oli normaalipainoisia. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nuorille suunnattujen elintapainterventioiden avulla on mahdollista alentaa sekä kehon rasvapitoisuutta että insuliiniresistenssiä. Jos siis valtimoiden jäykistymisellä havaittaisiin epäsuora yhteys kohonneeseen verenpaineeseen jommankumman vaikutusreitin kautta, kannattaisi ehkäisytoimissa keskittyä kyseiseen reittiin.   

– Tutkimuksemme osoitti, että valtimoiden jäykistyminen nosti nuorten verenpainetta epäsuorasti insuliiniresistenssin kautta. On kuitenkin yllättävää, että vaikutus ei liittynyt kehon rasvapitoisuuteen. Tuloksia nuorten valtimojäykkyyden vähentämiseen tähtäävistä hoitokokeista vielä odotellaan, mutta on selvästi tärkeää kannustaa nuoria elintapoihin, jotka vähentävät insuliiniresistenssiä ja siten mahdollisesti myös kohonnutta verenpainetta. Tällaisia terveyttä edistäviä elintapavalintoja ovat liikunnan lisääminen ja ruutuajan vähentäminen, tupakasta ja sähkötupakasta luopuminen, suolan ja sokerin saannin vähentäminen, kasvisten ja kuidun saannin lisääminen sekä riittävä uni, sanoo tutkija ja kliininen epidemiologi Andrew Agbaje Itä-Suomen yliopistosta.

Agbajen tutkimusryhmän työtä ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto ja Pohjois-Savon aluerahasto, Orionin tutkimussäätiö, Aarne Koskelon säätiö, Antti ja Tyyne Soinisen säätiö, Paulon säätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Paavo Nurmen säätiö, Sydäntutkimussäätiö sekä Lastentautien tutkimussäätiö.

Lisätietoja:

Andrew Agbaje, MD, MPH, Cert. Clinical Research (Harvard), Principal Investigator (urFIT-CHILD). Institute of Public Health and Clinical Nutrition, School of Medicine, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland. andrew.agbaje (a) uef.fi, +358 46 896 5633

https://uefconnect.uef.fi/en/person/andrew.agbaje/

Tutkimusartikkeli:

Agbaje AO. Mediating role of body composition and insulin resistance on the association of arterial stiffness with blood pressure among adolescents: The ALSPAC study. Front. Cardiovasc. Med. 2022; 9:939125. doi: 10.3389/fcvm.2022.939125

Tutkimusryhmän verkkosivut:

https://uefconnect.uef.fi/en/group/understanding-fitness-and-cardiometabolic-health-in-little-darlings-urfit-child/