Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nuoria koulun käytävällä

Valtimoiden jäykkyys nuoruudessa on yhteydessä insuliiniresistenssiin ja matalaan HDL-kolesteroliin aikuisiän kynnyksellä

Insuliiniresistenssin ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa kannattaisi tuoreen tutkimuksen mukaan nuoresta pitäen kiinnittää huomiota uuteen riskitekijään, valtimoiden jäykistymiseen. Tulokset julkaistiin Hypertension-lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston, Exeterin ja Bristolin yliopistojen sekä bioteknologiayhtiö Cardiovascular Engineeringin toteuttamassa tutkimuksessa käytettiin aineistoa brittiläisestä ALSPAC-tutkimuksesta (Avon Longitudinal Study of Parents and Children), joka on yksi maailman laajimmista meneillään olevista syntymäkohorttitutkimuksista.

Insuliiniresistenssi ja dyslipidemiat, kuten kohonneet veren triglyseridit ja matala HDL-kolesteroli, ovat keskeisiä ehkäistävissä olevia tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja kuolleisuuden riskitekijöitä. Alle 40-vuotiailla todettava nuoruusiän tyypin 2 diabetes on yleistynyt kaikkialla maailmassa, vaikka sen ehkäisyyn on etsitty keinoja monissa tutkimuksissa. Valtimoiden jäykistymisen on aikuisilla havaittu olevan uusi, mahdollisesti tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen johtava riskitekijä, mutta asiaa ei ole tutkittu nuorilla. Kansainvälinen diabeteksen asiantuntijaryhmä onkin arvostetussa Lancet-tiedelehdessä suositellut, että nuoruusiän tyypin 2 diabetesta tulisi tutkia nykyistä enemmän. Tarkempi tieto nuoruusiän tyypin 2 diabeteksen ja dyslipidemian syntymekanismeista ja etenemisestä voi olla tärkeää näiden sairauksien ilmaantuvuuden vähentämiseksi nuorilla ja nuorilla aikuisilla.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, edeltääkö valtimoiden jäykistyminen insuliiniresistenssin, hyperinsulinemian eli veren kohonneen insuliinitason sekä dyslipidemian kehittymistä nuorilla aikuisilla. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, jossa seurattiin yli 3 800 nuorta 17 vuoden iästä alkaen seitsemän vuoden ajan. Tutkijat käyttivät useita tilastollisia menetelmiä mahdollisten syy-yhteyksien selvittämiseksi.

Tulosten perusteella valtimoiden jäykistyminen nuoruusiässä voi olla riskitekijä, joka johtaa hyperinsulinemiaan ja insuliiniresistenssiin nuoressa aikuisiässä. Havaittu yhteys säilyi senkin jälkeen, kun otettiin huomioon muut merkittävät riskitekijät, kuten tupakointi, fyysinen aktiivisuus, kehon rasvapitoisuus, lihasmassa, sydämen syke, verenpaine ja sydän- ja verisuonitautien sukurasite. Valtimoiden jäykistymisellä nuoruusiässä näyttää olevan myös tilastollisesti juuri ja juuri merkitsevä yhteys matalaan HDL-kolesterolin tasoon myöhemmin nuoressa aikuisiässä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että seitsemän vuoden seurannan aikana lisääntynyt valtimoiden jäykistyminen oli yhteydessä veren triglyseridipitoisuuden kohoamiseen. Se osoittaa, että valtimoiden jäykistyminen saattaa olla yhteydessä rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden kehittymiseen.

– Nämä uudet tulokset ovat lasten ja nuorten terveyden kannalta merkittäviä. Insuliiniresistenssin, nuoruusiän tyypin 2 diabeteksen ja dyslipidemian ehkäisyssä ja hoidossa voi olla aihetta pyrkiä vähentämään myös valtimojäykkyyttä erityisesti nuoruusiässä, sanoo LL Andrew Agbaje, joka toimii kliinisen epidemiologian tutkijana Itä-Suomen yliopistossa.

Tutkimusta tukivat Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto ja Pohjois-Savon aluerahasto, Orionin tutkimussäätiö, Aarne Koskelon säätiö, Antti ja Tyyne Soinisen säätiö, Paulon säätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Paavo Nurmen säätiö, sekä Itä-Suomen yliopiston kliininen tohtoriohjelma. ALSPAC-tutkimuksen keskeisiä rahoittajia ovat brittiläinen Medical Research Council (MRC), Wellcome-säätiö ja Bristolin yliopisto. Oheinen kuva tehtiin Biorender.com-ohjelmalla.

Lisätietoja:

Andrew Agbaje, MD, MPH, Cert. Clinical Research (Harvard), Principal Investigator (urFIT-child), Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, andrew.agbaje (at) uef.fi, +358 46 896 5633

https://uefconnect.uef.fi/en/person/andrew.agbaje/

Tutkimusartikkeli:

Agbaje AO, Barker AR, Mitchell GF, Tuomainen T-P. Effect of Arterial Stiffness and Carotid Intima-Media Thickness Progression on the Risk of Dysglycemia, Insulin Resistance, and Dyslipidaemia: A Temporal Causal Longitudinal Study. Hypertension. 2022. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18754

Verkkosivut:

urFIT-CHILD-tutkimusryhmä:

https://uefconnect.uef.fi/en/group/understanding-fitness-and-cardiometabolic-health-in-little-darlings-urfit-child/

ALSPAC-tutkimusryhmä:

http://www.bristol.ac.uk/alspac/

Valtimoiden jäykistyminen vaikuttaa olevan itsenäinen hyperinsulinemiaa ja insuliiniresistenssiä aiheuttava tekijä nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Nuorten tyypin 2 diabetekseen liittyvien riskitekijöiden ehkäisyssä ja hoidossa tulisikin kiinnittää huomiota myös valtimoiden jäykistymiseen. Kuva: Andrew Agbaje.