Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mies neurologisessa tutkimuksessa.

Koehenkilölle annetaan transkraniaalisella magneettistimulaattorilla testipulsseja, joilla mitataan epäsuorasti aivojen välittäjäainejärjestelmien toimintaa.

Valokeilassa Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö

Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö tekee korkeatasoista, kliinistä tutkimusta sekä lääketutkimusta ja yhteistyötä paikallisten, suomalaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien ja lääketeollisuuden kanssa. Yksikön osaamisaluetta ovat erityisesti biomarkkeritutkimukset sekä neurodegeneratiivisten sairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden kliiniset lääketutkimukset, diagnostiikka, preventio ja hoito. Yksiköllä on myös valmiudet tutkia monigeenisten tautien geneettistä taustaa, riskitekijöitä sekä syntymekanismeja.

Keskeinen TKI-infran tarjoaja  

Aivotutkimusyksikkö toimii Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikössä ja on tärkeä voimavara neurotieteiden kehittämiselle Kuopiossa. Kliiniseen eli vapaaehtoisilla tutkittavilla ja verrokkihenkilöillä tehtävään tutkimukseen keskittyvässä yksikössä tutkitaan aivosairauksia ja etsitään uusia ratkaisuja niiden ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon. 

Yksikön osaamisaluetta ovat erityisesti biomarkkeritutkimukset sekä hermostoa rappeuttavien sairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden kliiniset lääke- ja ehkäisytutkimukset. Yksiköllä on myös valmiudet tutkia tautien geneettistä taustaa, riskitekijöitä sekä syntymekanismeja ja se tarjoaa yhteistyöverkostonsa kanssa kansainväliselle ja kotimaiselle lääketeollisuudelle lääketutkimuspalveluja klinikasta molekyylibiologiaan. 

Aivotutkimusyksiköllä on keskeinen rooli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja ja -infraa tarjoavana tahona sekä kansainvälisesti korkealaatuisen aivoterveyden tutkimuksen mahdollistajana.

Aivotutkimusyksikössä on sekä tutkimus- että näytteenottotiloja, joissa voidaan ottaa muun muassa verinäytteitä, aivo-selkäydinnestenäytteitä sekä stanssibiopsioita. Lisäksi yksikössä on laboratoriotiloja näytteiden käsittelyyn, muun muassa biomarkkerilaboratorio. Kliinisen kuvantamisen osalta yhteistyötä tehdään Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksen kanssa laaja-alaisessa kuvantamisessa. Kliinisen tutkimuksen henkilökuntaan kuuluu kaksi lääkäriä, neljä tutkimushoitajaa, yksi psykologi sekä kehittämishankkeen projektipäällikkö ja hankeasiantuntija-controller. Heidän kanssaan kiinteästi yksikössä työskentelevät biomarkkerilaboratorion henkilökunta ja neurologian akateemiset tutkijat. 

Potilaalta otetaan selkäydinnestenäyte Aivotutkimusyksikössä.
Potilaan selkäydinnestenäytteen ottaminen onnistuu myös Aivotutkimusyksikön tiloissa.