Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Ilmakuva järvi- ja metsämaisemasta

Uusi kirja Pohjois-Euroopan havumetsien hoidosta ja ekologiasta

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston emeritusprofessori Seppo Kellomäki on julkaissut yhteistyössä Springer-kustantamon kanssa uuden metsäekologian and metsänhoitotieteen kirjan Management of boreal forests - Theories and applications for ecosystem services.

Kirja käsittelee laajasti pohjoisia havumetsiä Pohjois-Euroopassa, erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Näissä maissa on tehty laajaa ja monipuolista tutkimusta pohjoisten havumetsien ekologiasta ja metsien hoidosta, kestävän käytön periaatteita noudattaen.

Kirja käsittelee muun muassa sitä, miten puut ja metsät kasvavat ja kehittyvät, millaisia aineellisia ja aineettomia hyötyjä metsäekosysteemit ja metsät tarjoavat, sekä miten metsiä tulee hoitaa tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Kirjassa esitetään myös arvioita siitä, miten ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviä metsätuhoriskejä voidaan vähentää, ja miten metsänhoitoa ja käyttöä tulisi sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon. Metsät vaikuttavat monipuolisesti hiilenkiertoon biosfäärissä ja ilmakehässä, sekä ilmastonmuutoksen hillintään, jota kirjassa käsitellään monipuolisesti metsänhoidon näkökulmasta.

Kirja tarjoaa kaiken kaikkiaan erinomaisen ja kokonaisvaltaisen tietopaketin boreaalisten metsien rakenteesta ja toiminnasta, sekä kestävästä ekosysteemipalvelujen tuotannosta ja metsien ja metsätalouden sopeuttamisesta muuttuvaan ilmastoon.

Lisätietoja:

Emeritusprofessori Seppo Kellomäki, Itä-Suomen yliopisto, p. 045 267 4404, seppo.kellomaki@uef.fi

Kirjan tiedot: Management of Boreal Forests, eBook ISBN 978-3-030-88024-8, Print ISBN 978-3-030-88023-1, URL of book's SpringerLink page