Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Ryhmä ihmisiä pitää käsiä päällekkäin.

Metsäalan toimijoita valmennetaan tulevaisuustiedon oivaltavaan käyttöön

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus muotoilevat Metsämiesten Säätiön rahoituksella yhdessä tapoja, joilla metsäalalla työskentelevät voivat vahvistaa taitojaan tulevaisuustoimijoina.

Tulevaisuustyöt ovat aiempaa integroidumpi osa metsäalan päätöksenteko- ja strategiaprosesseja. Mallinnus auttaa ymmärtämään eri tekijöiden vaikutusta metsiin ja metsäalan kehitykseen, ja asiantuntijamenetelmät tuottavat näkemyksiä myös sellaisiin kysymyksiin, joista aikaisempaa aikasarjatietoa ei ole. Sekä nopeat että hitaat toimintaympäristön muutokset saattavat kuitenkin yllättää. Muun muassa koronaepidemian ja ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen haastaa metsäalankin toimijoita uudella tavalla. Vaikka tulevaisuutta koskevaa tietoa, ennakointitutkimuksia, katsauksia ja skenaarioselvityksiä on saatavilla paljon, tiedon jalostumisessa metsäalan organisaatioiden tarpeisiin on haasteita.

Metsäbiotalouden tulevaisuusajattelijat – yhteisoivaltamo (METUMO) -hankkeessa esitellään käytännönläheisesti tulevaisuudentutkimuksen käsitteitä sekä uusimpia menetelmiä tulevaisuustaitojen kehittämiseksi metsäalan organisaatioiden arjessa, niin yksittäisen työntekijän työn, organisaation strategisen johtamisen kuin koko metsäalankin toiminnan kannalta.

– Hanke tulee tarjoamaan alustan tulevaisuustaitojen yhteistoiminnalliselle kehittämiselle jatkuvan oppimisen ajattelutavan mukaisesti, toteaa Itä-Suomen yliopiston hanketta luotsaava metsäbiotalouden ennakoinnin professori Teppo Hujala metsätieteiden osastolta.

Esimerkiksi vihreän siirtymän, kiertotalouden tai biotalouden kehitys ei nojaudu vain metsäalalla tuotettuun tietoon ja visioihin, yritysten työntekijät, metsänomistajat, metsän virkistyskäyttäjät tai tutkimus- ja kehityshankkeisiin osallistujat katsovat kehitystä eri tavoin. Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Metsämuseo Luston julkaisema Katsaus metsäalan tulevaisuustöihin kuvaa, kuinka metsäalan taloudellisia muutoksia on ennakoitu ahkerasti, kun taas yhteiskunnallisia ilmiöitä on tarkasteltu vähemmän.

Tulevaisuustiedon juurruttaminen metsäalan organisaatioiden arkityöhön ja ennakoivan otteen kehittäminen edellyttääkin käytettävissä olevan tiedon uudenlaista hyödyntämistä ja edelleen jalostamista itselle mielekkääksi: yhdessä oivaltamista!

Metsämiesten Säätiön rahoittaman hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2.9.2020–31.3.2022) kehitetään ja koekäytetään kolme oivaltamoa, joissa sovellettavat menetelmät lähtevät metsäalan organisaatioissa tunnistetuista tarpeista. Samalla luodaan menetelmäpaletti, jota kiinnostuksen niin herätessä voidaan lähteä pilotoimaan useammassa organisaatiossa ja kokemukset saadaan jaetuksi laajalti metsäalalla käyttöön.

Lisätietoja:

Professori Teppo Hujala, p. 050 336 7457, teppo.hujala (a) uef.fi

Projektitutkija Päivi Pelli, p. 050 378 4079, paivi.pelli (a) uef.fi

Projektitutkija Jakob Donner-Amnell, p. 050 442 1611, jakob.donner-amnell@uef.fi

Yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen, Turun yliopisto, p. 050 322 8015, katriina.siivonen (a) utu.fi

Projektitutkija Osku Haapasaari, Turun yliopisto, p. 050 349 6238, osku.haapasaari (a) utu.fi

Hankkeen www-sivu: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/metumo/  

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa: www.mmsaatio.fi

Profiilikuva: Teppo Hujala

Teppo Hujala

Professori

Päivi Pelli

Projektitutkija

Jakob Donner-Amnell

Projektitutkija

Avainsanat