Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Talvinen metsä. Kuva MostPhotos.

Uudet Living Lab -ympäristöt edistävät luonnon monimuotoisuuteen liittyvän koulutuksen kehittämistä

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin ylläpito, luontokadon estäminen ja luontopohjaisten ratkaisujen (NBS) edistäminen ovat ratkaisevia keinoja yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta, sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti.

Euroopassa on tunnistettu kasvava tarve biodiversiteettiin ja luontopohjaisiin ratkaisuihin liittyvän oppimisen ja opettamisen kehittämiseen, tieteidenvälisteen vuoropuheluun, NBS-konseptien ja -lähestymistapojen juurruttamiseen, valtavirtaistamiseen, toimijoiden verkostoitumiseen ja monitieteiseen yhteistyöhön. 

Tammikuussa 2024 käynnistyvä eNaBIS -hanke vastaa tähän haasteeseen luomalla perustan laaja-alaiselle ja eri koulutustasot kattavalle koulutusyhteistyölle, ulottuen yliopistoista ammatilliseen koulutukseen, sekä koko yhteiskuntaan avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen kautta. Hankkeessa perustetaan yliopistojen koulutustoimintaan perustuvia, niin sanottuja Living Labs -ympäristöjä eli ”eläviä laboratorioita”, jotka edistävät alan koulutuksen kehittämistä, luontopositiivisen yhteiskunnan ja vihreän siirtymän toteutumista, sekä näitä tukevien liiketoimintamallien edistämistä. Hanke vastaa EU:n luonnon monimuotoisuus- sekä ilmastostrategioiden tavoitteisiin.

Itä-Suomen yliopistossa mukana hankkeessa ovat ympäristö- ja biotieteiden laitos, jatkuvan oppimisen keskus sekä metsätieteiden osasto. 

– Itä-Suomen yliopistossa on erinomaiset lähtökohdat toimia kansainvälisenä edelläkävijänä ja verkostoitumisen edistäjänä biodiversiteettiin ja luontopohjaisiin ratkaisuihin liittyvän koulutuksen osalta. Olemme aktiivisesti kehittäneet tieteidenvälisiä koulutuskokonaisuuksia, koulutusverkostoja ja koulutusyhteistyötä yliopiston sisällä, yliopistojen välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, toteaa professori Elina Oksanen ympäristö- ja biotieteiden laitokselta.

– Olemme mukana useissa ympäristöön liittyvissä verkostoissa, ja niiden pohjalta on hyvä rakentaa UEF Living Labs’ia eurooppalaista yhteistyötä vahvistaen.

Lisätietoja: 

Professori Elina Oksanen, elina.oksanen@uef.fi

Nykyiset verkostot:

Hankkeen tiedot:

eNaBIS - Education and Nature-Based Solutions: enable society to bend the curve for biodiversity -hankkeen rahoitus 2 951 847 euroa (HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-8) ja sitä koordinoi saksalainen Universitaet Hohenheim. Itä-Suomen yliopisto toimii hankkeessa partnerina, rahoituksen ollessa 242 375 euroa/33 kk. Projektissa on mukana 11 osallistujaa:

Partnerit:

Hohenheim University (UHOH),DE 
Wageningen University (WUR), NL
Itä-Suomen Yliopisto (UEF), FI
Universitaet fuer Bodenkultur (BOKU), AT
Vytauto Didziojo Universitetas (VMU), LT 
Association for European Life Sciences Universities (ICA), BE 
Unternehmensberatung GMBH (3s), AT
Technical Chamber of Greece, Section of Central Mace (TCG-SCM), EL 
Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (CERTH), EL 
Focus Strategic Thinking Consultants (FOCUS), Greece 
Bioeast Hub CR ZU (HUB-CR), CZ