Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

voikukka_kuva_Elli_Hämynen

Monimuotoisuuskysymyksiin etsitään vastauksia yliopistojen verkostomaisen yhteistyön kautta

Itä-Suomen, Helsingin, Oulun, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen hanke kansallisen biodiversiteettikoulutusverkoston kehittämiseksi on käynnistetty. Hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Luonnon biologinen monimuotoisuus (eli biodiversiteetti) on maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen edellytys.  Luonnon monimuotoisuus on hälyttävää vauhtia vähenemässä   luonnonvarojen kestämättömän käytön, ilmastonmuutoksen, ekosysteemien pirstaloitumisen, vieraslajien leviämisen, elinympäristöjen pilaantumiseen ym. ihmisen toiminnan vuoksi. Luonnon monimuotoisuuden huomioimisen tulisikin olla osa kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa ja vaikuttaa läpileikkaavasti toimintatapojen muutoksiin niin talouspolitiikassa, kulttuurissa kuin maankäytön suunnittelussakin.

Jotta monimuotoisuus osataan huomioida kattavasti, tarvitaan koulutusta ja monipuolista yhteistyötä koulutussuunnittelussa. Tämän hankkeen tarkoituksena on koota kansallinen biodiversiteettialan koulutuksen verkosto, koulutustarjonta ja toimintamalli ja näin vastata nykyisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin monimuotoisuuskysymysten parissa.

Hankkeen tavoitteena on luoda ajankohtainen, uusiutuva ja kysyntää vastaava koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa saavutettavaa ja monimuotoista opetusta biologian, ympäristötieteiden ja maatalous- ja metsätieteiden opiskelijoille sekä laajemmalle kohderyhmälle, jatkuvan oppimisen tarpeet huomioiden.

Koulutustarjonnan kokoamisessa huomioidaan eri yliopistojen vahvuusalat ja tunnistetaan katvealueita alan opetussisällöissä. Koulutusverkoston opintojaksoja digitalisoidaan ja monimuotoistetaan siten, että saadaan aikaan vuorovaikutteinen, yhdenvertaisuutta tukeva ja alueellisesti laajasti saavutettava koulutuskokonaisuus, joka lisää opiskelijoiden osaamista luonnon monimuotoisuudesta ja kykyä soveltaa tietoa poikkitieteellisesti ja laaja-alaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään kenttäopetusyhteistyötä ja tehostetaan kenttäasemien käyttöä. Käytännön osaaminen on keskeistä monimuotoisuuskysymyksiin vastaamisessa ja kestävien toimintatapojen löytämisessä.

Tuloksena hankkeessa muodostetaan yliopistoyhteistyön toimintamalli kansalliselle biodiversiteettikoulutukselle. Tämän kautta yliopistojen vahvuusalat ja strategisten tavoitteiden mukainen osaaminen tuodaan koko verkoston käyttöön. Opintosisällöt pyrkivät kattamaan mm. arktisen alueen, tropiikin, vesistöekosysteemien, boreaalisten metsäekosysteemien, soiden, maatalousympäristöjen ja kaupunkialueiden monimuotoisuuden ja niiden tekemiseen osallistuu laaja-alainen asiantuntijaverkosto.

Hanke edistää Suomen siirtymistä ekologisesti kestävään vähähiiliseen yhteiskuntaan ja vahvistaa Suomen näkyvyyttä ja roolia kansainvälisissä biodiversiteettiasioissa. Opetusyhteistyön, monitieteisyyden ja liikkuvuuden kautta edistetään monimuotoisuusosaamisen lisääntymistä yhteiskunnassa.

Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti ja toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan hanketyöhön.

Lisätietoja:

Elina Oksanen (hankkeen vastuullinen johtaja, UEF) elina.oksanen (a) uef.fi, 0504331810

Elli Hämynen (koordinaattori, UEF), elli.hamynen (a) uef.fi, 0505053494