Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF-tunnus.

UEFin kääntäjänkoulutus mukana laatimassa eurooppalaista kääntämistaidon viitekehystä

Itä-Suomen yliopisto on mukana EFFORT-Erasmus+-hankkeessa, jonka tavoitteena on laatia eurooppalainen kääntämistaidon viitekehys. Viitekehyksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja helpottaa saavutetun kääntämistaidon kuvailemista ja määrittelemistä niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. 

– Viitekehyksessä kuvataan, mitä kääntäjä konkreettisesti osaa eri taitotasoilla. Sitä siis voidaan käyttää työkaluna esimerkiksi silloin, kun halutaan kuvata jonkin koulutuskokonaisuuden tai yksittäisen kurssin tavoitteita, kertoo englannin kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori Minna Kujamäki, joka toimii hankkeessa tiiminvetäjänä.

Itä-Suomen yliopistoa hankkeessa edustaa kuuden kääntäjänkouluttajan tiimi.

Viitekehystä laaditaan samalla periaatteella kuin eurooppalainen kielitaidon viitekehys on laadittu: kääntämistaito luokitellaan kolmeen pääviitetasoon, jotka jakautuvat alatasoihin. Kahden alemman tason alustavat kuvaukset ovat jo olemassa, ja EFFORT-hankkeessa keskitytään ylimmän taitotason kuvaamiseen. 

Hanke käynnistyi virallisesti syksyllä 2020, mutta koronavirustilanne viivytti varsinaisen toiminnan alkua syksyyn 2021. 

Kolmivuotista hanketta koordinoi Universitat Autònoma de Barcelona, jonka tutkijat ovat työskennelleet viitekehyksen alemman tason kuvauksen parissa aiemmassa hankkeessa (NACT). Barcelonan lisäksi hankkeessa on mukana yhdeksän partneriyliopistoa ympäri Eurooppaa: Universidad de Granada (Espanja), Uniwersytet Wroclawski (Puola), Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi (Romania), University of Westminster (Iso-Britannia), Université de Genève (Sveitsi), Univerza V Ljubljani (Slovenia), Aarhus Universitet (Tanska), Universiteit Utrecht (Alankomaat) ja Itä-Suomen Yliopisto.
 

Lisätietoja:
minna.kujamaki(at)uef.fi 

https://www.effortproject.eu 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-082579 

https://www.linkedin.com/company/effort-towards-a-european-framework-of-reference-for-translation/about/   

https://twitter.com/EFFORT_eu  ;  @EFFORT_eu

Avainsanat