Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Tutkijat kokosivat vaikuttavia käytäntöjä mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistämiseen Pohjois-Savossa

Mielen hyvinvointia ja päihteettömyyttä edistävät parhaiten kognitiivis-behavioraaliset sekä psyykkistä palautumiskykyä, mindfulnessia ja tietoisuustaitoja kehittävät toimenpiteet ja terveelliset elämäntavat. Itä-Suomen yliopiston tutkijat arvioivat vaikuttavia käytäntöjä Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen esiselvityksessä.

Itä-Suomen yliopisto on mukana useiden toimijoiden yhteistyöhankkeessa, joka tähtää pohjoissavolaisten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen vuosina 2021–2030. Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen työryhmä on laatinut ehdotuksia toimenpiteistä ja arvioinut niiden vaikuttavuutta hankkeen esiselvityksessä.

Mielen hyvinvointi on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja mielen hyvinvoinnin edistämistä vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen tulisi toteutua niin yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Kokonaiskuva vaikuttavista käytännöistä on kuitenkin ollut puutteellinen.

Tutkimustiedon perusteella työryhmä nostaa esiin useita mielen hyvinvointia ja päihteettömyyttä edistäviä toimenpiteitä. Moniammatillisilla ja ryhmämuotoisilla toimenpiteillä näytti olevan olennaista vaikuttavuutta. Toisaalta nuorille suunnattavien toimenpiteiden vaikuttavuudesta löytyi vain kohtalaista näyttöä.

Masennus- ja ahdistuneisuusoireiden ehkäisyyn työpaikoilla on vahvaa näyttöä kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan perustuvista ja psyykkistä palautumiskykyä kehittävistä ohjelmista, mindfulnessia ja tietoisuustaitoja kehittävistä ohjelmista sekä liikuntaohjelmista.

Työttömien työnhakijoiden masennusoireiden ja huolestuneisuuden vähentämiseen ja työllistymisen edistämiseen ehdotetaan Työhön-ryhmäohjelmaa. Alustavaa näyttöä on myös moniammatillisen palveluohjauksen vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantamiseksi.

Perheisiin kohdistuvista toimenpiteistä vahvaa näyttöä on ryhmämuotoisista behavioraalisista tai kognitiivis-behavioraalisista tai monimuotoisista vanhemmuusohjelmista. Nuorten mielenterveyttä edistävien toimenpiteiden osalta on kohtalaista näyttöä kognitiivis-behavioraalisen terapian, tietoisuustaitopainotteisten interventioiden ja resilienssiä edistävien kouluinterventioiden vaikuttavuudesta mielenterveyden edistämisessä.

Koko väestön tasolla mielen hyvinvointia ja päihteettömyyttä edistäviksi toimenpiteiksi nähtiin psyykkistä palautumiskykyä vahvistavat ohjelmat kuten positiivisen psykologian menetelmät, kognitiivis-behavioraalinen terapia, muutoksellinen selviytyminen ja tietoisuustaito-ohjelmat.

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen esiselvitys on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3754-4. Hankkeen päärahoittajat ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja

Maija Saijonkari, hanketutkija, Itä-Suomen yliopisto, maija. saijonkari@uef.fi

Elsa Paronen, tutkimuspäällikkö, Itä-Suomen yliopisto, elsa.paronen@uef.fi

Tomi Mäki-Opas, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, tomi.maki-opas@uef.fi