Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Snelmmanian pääaula.

Suomen Akatemialta strategisen tutkimuksen rahoitusta turvallisuuden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimukseen

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt rahoitusta kahteen uuteen ohjelmaan yhteensä 28 miljoonaa euroa. Itä-Suomen yliopiston osuus rahoituksesta on 11 prosenttia eli kolme miljoonaa euroa.

Tutkimusohjelmiin valittiin yhdeksän hankekokonaisuutta. Rahoitettavissa konsortioissa korostuu pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin.

Uudet STN-ohjelmat, joissa rahoitusta myönnettiin, ovat Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD), jossa rahoitetaan neljä konsortiota sekä Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG), johon valittiin viisi konsortiota. Molemmat ohjelmat ovat kuusivuotisia ja ne päättyvät vuonna 2028. Yhden konsortion saama rahoitus ensimmäisellä kolmivuotiskaudella on keskimäärin 3,1 miljoonaa euroa.

Tietoperustaa turvallisuusuhkien tunnistamiseksi ja torjumiseksi

SHIELD-ohjelmassa tutkitaan turvallisuutta ja luottamusta informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa. Ohjelman tavoitteena on erityyppisten turvallisuusuhkien tunnistaminen ja torjuminen sekä kriisinhallinnan ja selviytymiskyvyn vahvistaminen.

Rahoitettavissa konsortioissa on edustettuna yhteensä 11 eri tieteenalaa, ja hankekokonaisuuksissa on mukana 12 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja, kuntatoimijoita ja yrityksiä.

”SHIELD-ohjelmaan valitut neljä hanketta tutkivat turvallisuuden ja luottamuksen teemaa yhteiskunnassa moniulotteisesti. Hankkeet rakentavat niin systeemitasoista ymmärrystä kuin konkreettisia toimintamalleja yhteiskunnan toimijoiden, kuten kaupunkien käyttöön”, STN:n puheenjohtaja Anu Kaukovirta toteaa.

Itä-Suomen yliopisto on mukana GenAI-konsortiossa, jota johtaa professori Matti Tedre tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Samassa konsortiossa on myös Henriikka Vartiainen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolta. DECA-konsortiossa on professori Maarit Koponen humanistiselta osastolta.

Tutkimusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

YOUNG-ohjelman tavoitteena on etsiä tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

Rahoitettavissa konsortioissa on mukana 14 eri tieteenalaa, ja hankekokonaisuuksissa on mukana 12 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa yliopistoja ja valtion tutkimuslaitoksia.

”Kaikki rahoitettavat hankkeet ovat kunnianhimoisia, ja ne hakevat ratkaisuja erilaisissa tilanteissa olevien nuorten tukemiseen ja tulevaisuuden näkymien vahvistamiseen muutoksessa ja erityisesti kriisitilanteissa”, Kaukovirta kuvailee.

IMAGINE-konsortion tavoitteena on edistää sitä, että kouluissa, perusterveydenhuollossa ja vankeinhoidossa parannetaan vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien saatavuutta. Lisäksi hankkeessa panostetaan nuorten tavoittamiseen ja hoidon parissa pysymiseen. Investointi nuorten mielenterveyteen on keskeistä nyt, kun mielenterveyspalveluiden kuormittuneisuus on lisääntynyt jo pitkään ja pandemia on ennestään lisännyt hoidon kysyntää. Hankkeessa tuetaan kansallista mielenterveysstrategiaa 2020–2030. Nuoret ja ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana kaikissa hankkeen vaiheissa.

Itä-Suomen yliopisto on partnerina kolmessa konsortiossa. ACElife-konsortiossa on mukana professori Mikko Aaltonen oikeustieteiden laitokselta, IMAGINE-konsortiossa professori Johanna Lammintakanen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta, ja SchoolWell-konsortiossa dekaani Janne Pietarinen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolta, sekä professori Tommi Tolmunen lääketieteen laitokselta.

Tutkijoiden yhteystiedot: UEF Connect

Linkit rahoituspäätöksiin:

Rahoituspäätös: Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG)

Rahoituspäätös: Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD)

Ratkaisuja tieteestä – väyläsi strategisen tutkimuksen tuloksiin

Strategisen tutkimuksen ohjelmat ja hankkeet

Tiedotteen lähde: Suomen Akatemian tiedote