Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEFin liput.

Itä-Suomen yliopisto menestyi Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoitushaussa

Itä-Suomen yliopisto sai kaikkiaan 3,9 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta viidelle konsortiolle Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) uusimmassa rahoitushaussa. Rahoitus myönnettiin kahdelle Itä-Suomen yliopiston johtamalle konsortiolle sekä kolmelle muissa konsortioissa olevalle kumppanuushankkeelle. STN rahoitti kokonaisuudessaan yhdeksää eri konsortiota lähes 34 miljoonalla eurolla kahdesta ohjelmasta: Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY) sekä Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE).

Yliopistonlehtori Eila Kankaanpään johtamalle konsortiolle Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) myönnettiin rahoitus LITERACY-ohjelmasta. Hankkeessa kehitetään jaettuun päätöksentekoon liittyviä käytäntöjä, tiedon lukutaitoa ja potilaiden osallistumista terveydenhuollossa. Eila Kankaanpään saama rahoitus on 1 337 155 euroa. Hankekokonaisuudessa ovat mukana Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Professori Kati Kuloveden johtama Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi (2035Legitimacy) -konsortio sai rahoituksen CLIMATE-ohjelmasta. Hankkeessa tutkitaan Suomen hiilineutraaliustavoitteen yhteiskunnallisia ja legitiimiteettivaikutuksia. Kati Kuloveden saama rahoitus on 1 243 087 euroa. Hankekumppaneita ovat Jyväskylän ja Helsingin yliopistot sekä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Seuraavat yliopiston tutkijat ovat yhteistyökumppaneina mainituissa konsortioissa:

Professori Sari Havu-Nuutinen sai 499 483 euron rahoituksen Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI) -hankkeessa. Hanketta johtaa yliopistonlehtori Johanna Kaakkinen Turun yliopistosta, ja siinä luodaan uudenlaisia, toimivia käytäntöjä sekä monistettavia toimintamalleja tieteen saavutettavuuden tasa-arvon parantamiseksi. Konsortiossa ovat mukana lisäksi Helsingin yliopisto, tiedekeskus Heureka sekä Skope ry. Rahoitus myönnettiin LITERACY-ohjelmasta.

Yliopistonlehtori Marja Alastalolle myönnettiin 484 180 euron rahoitus Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DATALIT) -hankkeessa, jossa kehitetään ymmärrettäviä ja luotettavia käytäntöjä suomalaisen sote-datan käyttämiseen. Konsortiota johtaa Petri Ylikoski Helsingin yliopistosta, ja siinä on mukana myös Aalto-yliopisto. Rahoitus myönnettiin LITERACY-ohjelmasta.

Professori Timo Lanki sai 339 670 euron rahoituksen Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE) -hankkeessa, jossa luodaan uusia skaalautuvia, kustannustehokkaita, terveyttä edistäviä ja eettisesti kestäviä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan perinteisten yhteiskunnallisten ohjauskeinojen tueksi. Konsortion johtaja on professori Paula Salo Turun yliopistosta ja siinä ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen ympäristökeskus, ja työterveyslaitos. Rahoitus myönnettiin CLIMATE-ohjelmasta.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, puh. 040 355 2672, eila.kankaanpaa(at)uef.fi

Professori Kari Kulovesi, puh. 050 442 2729, kati.kulovesi(at)uef.fi

Professori Sari Havu-Nuutinen, puh. 050 442 2356, sari.havu-nuutinen(at)uef.fi

Yliopistonlehtori Marja Alastalo, puh. 050 363 7832, marja.alastalo(at)uef.fi

Professori Timo Lanki, puh. 050 470 4928, timo.lanki(at)uef.fi

Suomen Akatemian tiedote