Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

SchoolWell-konsortio tutkii lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen edistämisen keinoja peruskoulussa

SchoolWell-konsortio sai rahoituksen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston vuoden 2022 ohjelmasta Lapset ja nuoret - hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG).

—Koko ikäluokan tavoittava peruskoulu on merkittävä lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen resurssi. Koulun sosio-pedagogisilla ratkaisuilla voidaan myös ennalta ehkäistä pahoinvointia, sanoo dekaani Janne Pietarinen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolta.

SchoolWell-konsortio tutkii lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen edistämisen keinoja peruskoulussa. Hankkeessa rakennetaan sosio-pedagogisia ratkaisuja lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi koulun arjessa. Hankkeessa luodaan välineitä varhaisten hyvinvointierojen ja niiden seurausten ennakoivaan tunnistamiseen ja puskuroimiseen osana koulunkäyntiä – oppimista, opetusta ja opiskelua.

—Etsimme ja kehitämme kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja ammattilaisten kanssa kokeillen ja tutkien, toteaa professori Tommi Tolmunen lääketieteen laitokselta.

Kuusivuotisen hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja materiaaleja voidaan soveltaa kaikissa Suomen kouluissa oppilaiden oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Monitieteiseen SchoolWell-konsortioon kuuluu nuorisopsykiatrian, liikunta- ja terveystieteen, oppimisen ja opetuksen tutkimuksen ja sosiaaliepidemiologian tutkijoita. SchoolWell-konsortion vastuullisina tutkijoita ovat: Kirsi Pyhältö (HY), Tiina Soini-Ikonen (TAU), Tommi Tolmunen (UEF), Janne Pietarinen (UEF), Timo Jaakkola (JYU), Tuija Tammelin (JAMK), Marko Kantomaa, (OY) ja Mika Niemelä (OY).

Lisätietoja:

Professori Tommi Tolmunen, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, p. 044 717 2994

Dekaani Janne Pietarinen, filosofinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, p. 050 465 0642

Rahoituspäätös