Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kävelijöitä puistossa

Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa sydän- ja hengitysterveyden tutkimushankkeille

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt yhteistyössä apurahoja kolmelle Kuopion kampuksen tutkimushankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa selvitetään alueen ikääntyneiden asukkaiden sydän- ja hengitysterveyteen liittyviä haasteita ja niihin vaikuttavia keinoja. Kaikki hankkeet ovat kolmivuotisia.

Rahoittavat säätiöt ovat Aarne ja Aili Turusen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Olvi-säätiö, Saastamoisen säätiö sekä Sirkka ja Jorma Turusen säätiö.

Itä-Suomen yliopiston professori Katja Kannisen johtamassa monitieteisessä hankkeessa selvitetään urbaanien ilmansaasteiden aiheuttamia haittavaikutuksia hengitys- ja sydänterveyteen. Hankkeessa verrataan puun poltosta syntyneiden, dieselmoottoripäästöistä peräisin olevien sekä kaupunki-ilman hiukkasten terveysvaikutuksia.  Hanke vahvistaa yliopiston ja KYSin välistä yhteistyötä. Hankkeen kokonaisrahoitus on 390 000 euroa.

Savonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Marja Äijön johtaman hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon alueen ikääntyvän väestön liikunta- ja arkiaktiivisuuden lisääminen liikuntaneuvonnan ja liikuntakokeilujen kautta. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat professori Heikki Tikkanen, yliopistonlehtori Mika Venojärvi ja vieraileva tutkija Harri Lindholm Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitokselta ja biolääketieteen yksiköstä. Muita kumppaneita ovat Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos KuLTu, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry sekä Savon Sydänpiiri ry. Hankkeen kokonaisrahoitus on 225 000 euroa.

KYSin apulaisylilääkäri, Itä-Suomen yliopiston dosentti Jari Halosen johtamassa hankkeessa kartoitetaan potilaiden sydänleikkausten jälkeistä sydän- ja hengityselimistön toimintakykyä ja pyritään lisäämään potilaiden fyysistä aktiivisuutta eHealth-intervention kautta. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina UKK-instituutti ja Jyväskylän yliopisto, joilla on omat hankerahoitukset. KYSin hankkeen kokonaisrahoitus on 210 000 euroa.

–  Säätiöiden yhteistyö Pohjois-Savossa on ainutlaatuinen tapa tukea terveystieteellistä tutkimusta Suomessa. Nyt yhteistyössä myönnetyt apurahat nostavat aiemminkin hyvin merkittävän säätiöiden tuen vaikuttavuudeltaan uudelle tasolle, toteaa Itä-Suomen yliopiston dekaani Jussi Pihlajamäki.

Säätiöt tavoittelevat uudella yhteistyöllään rahoituksen vaikuttavuuden lisäämistä ja tarjoavat hanketoimijoille entistä paremman ja pitkäaikaisemman mahdollisuuden toteuttaa innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Säätiöverkosto kehittää yhteistyömalliaan tästä rahoitusyhteistyöstä saatujen kokemusten kautta. Tarkoituksena on jatkaa vastaavaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa sen lisäksi, että säätiöt jatkavat myös itsenäisesti apuraha- ja avustustoimintaa omien strategioidensa puitteissa.

Pohjois-Savon säätiöverkostossa on mukana kymmenkunta alueen säätiötä ja rahastoa, joista viisi lähti tässä vaiheessa mukaan edellä mainittujen hankkeiden yhteisrahoitukseen.

Tiedote: Pohjois-Savon säätiöverkosto

Tutkijoiden yhteystiedot: UEF Connect