Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Rantakylän koulurakennus kesällä.

Rantakylän normaalikoulu on nimetty Apple Distinguished School -kouluksi 

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun Rantakylän normaalikoulu on hyväksytty Apple Distinguished School (ADS) -kouluksi vuosiksi 2021–2024. Vastaavan tunnustuksen Suomessa sai Rantakylän normaalikoulun lisäksi Ylitornion yhteiskoulun lukio. 

Tunnustus myönnettiin edistyksellisestä teknologian käytöstä opetuksessa, ohjauksessa ja opiskelussa. ADS-koulut ovat tunnettuja innovatiivisuudesta, hyvästä johtajuudesta ja erinomaisesta opetuksesta. Niissä käytetään monipuolisesti Applen teknologiaa, oppimisympäristöjä ja ekosysteemiä oppimisen ja osaamisen kehittämisessä. Teknologian käytön tavoitteena on edistää vuorovaikutusta, luovuutta ja yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

Rantakylän normaalikoulun rehtorin Heli Lepistön mukaan valinta Apple Distinguished School -kouluksi vahvistaa vuonna 2018 aloittaneen Rantakylän normaalikoulun toiminnan yhtä keskeistä painopistealuetta. 

– Meillä koko koulu on oppimisympäristö, ja digitaalisuus laajentaa oppimisen myös koulun rajojen ulkopuolelle. Olemme onnistuneet tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämisessä innovatiivisena ja kiinnostavana oppimisympäristönä. 
Oppilailla on olleet käytössä henkilökohtaiset iPad-tietokoneet opetuksen ja oppimisen tukena koko koulun toiminnan ajan. 

– Näemme oppilaan aktiivisena toimijana, joka etsii, tutkii, ymmärtää ja luo yhteistyössä muiden kanssa ja muilta oppien. Teknologia tukee oman oppimisen ja yksilöllisten oppimispolkujen rakentamista. 

Vahva painotus tieto- ja viestintätekniikkaan tukee Rantakylän normaalikoulussa myös tulevaisuuden opettajien taitojen kehittymistä. 

– Meillä opetusharjoittelijat pääsevät näkemään ja harjoittelemaan digitaalisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksia vahvasti jo opintojen aikana. Yhteisopettajuus, tutoropettajatoiminta, oppivan yhteisön ajattelu sekä säännöllinen kouluttautuminen tukevat henkilöstöämme oman opetuksen kehittämisessä. 

Myös rohkeus kokeilla uusia innovatiivisia ratkaisuja on vahvan tutkimustaustan lisäksi ollut merkittävässä roolissa. Lehtori Teija Paavilaisen mukaan koulun tavoitteena on tulevaisuudessa ottaa käyttöön Apple-ympäristön tarjoamia resursseja entistä laajemmin käyttöön tukemaan tuottajalähtöisiä, vuorovaikutteisia ja yhteisöllisiä oppimisprosesseja.

– Kansainvälinen yhteistyö muiden Apple-koulujen kanssa tukee tulevaisuuden oppimisen rakentumista. Lisäksi viemme Future Classroom Lab -yhteistyön nimissä muiden Suomen normaalikoulujen sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa teknologiatuetun oppimisympäristön kehittämistä eteenpäin. 

Rantakylän normaalikoulussa opiskelee 415 oppilasta ja työskentelee 45 opettajaa. 
  
Lisätietoja
Perusasteen rehtori Heli Lepistö, p. 050 342 3624, heli.lepisto(at)uef.fi
Lehtori Teija Paavilainen p. 050 345 5625, teija.paavilainen(at)uef.fi
Lehtori Ville Eronen p. 050 435 3663, ville.eronen(at)uef.fi
Lehtori Kimmo Nyyssönen p. 050 523 5676, kimmo.nyyssonen(at)uef.fi


Facebook 
Instagram 
Twitter