Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

Katarina Liljeqvist mukaan Apple Distinguished Educator (ADE) -ohjelmaan

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun lehtori Katarina Liljeqvist Rantakylän normaalikoulusta on valittu mukaan Apple Distinguished Educator (ADE) -ohjelman vuosikurssille 2019. Apple Distinguished Educator (ADE) koulutusverkosto on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu yli 2 000 opettajaa ja koulunjohtajaa eri puolilta maailmaa. Verkosto kokoontuu säännöllisesti koulutustapahtumissa ja omassa verkkoyhteisössä.

Itä-Suomen yliopiston uusi harjoittelukoulu, Rantakylän normaalikoulu, on ollut toiminnassa vasta vuoden, mutta koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa on lähdetty vahvasti kehittämään alusta lähtien. Kaikilla oppilailla, opettajilla ja opiskelijaryhmillä on käytössään 1:1 iPadit ja koulun oppimisympäristöt ovat avoimet sekä joustavat.  

Rantakylän normaalikoulussa kehitetään koulupedagogiikkaa ja oppimista tulevaisuuden ja digiajan vaatimusten mukaan. Koululla on useita kehittämishankkeita muun muassa digiopetuksen, erityisopetuksen, oppilashuollon, kieltenopetuksen sekä taito- ja taideaineiden kehittämisessä.

Hankkeiden tavoitteissa painotetaan 21. vuosisadan taitoja ja avaintaitoja. Näitä tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa ajattelu- ja työskentelytaidot sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja soveltamistaidot, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja innovatiivisuus sekä kyky hyödyntää ja soveltaa digitaalista teknologiaa ajattelussa ja työskentelyssä. Avaintaidoilla tarkoitetaan taitoja, joita elinikäinen oppiminen, uudet tilanteet ja muuttuva työelämä meiltä tulevaisuudessa edellyttävät.

Liljeqvist on ylpeä siitä, että saa jatkaa niitä pedagogisia toimintamalleja, joita on Savonlinnan normaalikoulun kasvattina edellisinä vuosina oppinut ja saa Apple-koulutuksen kautta kehittää omaa opetustyötään sekä ideoita vietäväksi myös omaan työyhteisöön.

– ADE-ohjelma mahdollistaa entistä laajemman kansainvälisen verkostoitumisen, ja pääsen sitä kautta tutustumaan monen eri maan opettajiin.  

Lisätietoja:
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulujen johtava rehtori Mikko Ripatti, p. 050 540 1016, mikko.ripatti(at)uef.fi
Perusasteen rehtori Heli Lepistö, heli.lepisto(at)uef.fi
Lehtori Katarina Liljeqvist, katarina.liljeqvist(at)uef.fi

https://www.apple.com/fi/education/apple-distinguished-educator/