Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Raskaana oleva nainen puistossa

Proviisori Taija Voutilainen, väitös 8.12.2023: Moni lopettaa alkoholinkäytön ja tupakoinnin vasta raskauden aikana

Toksikologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia? 

Väitöskirjassani olen tutkinut raskaudenaikaisia altisteita: homemyrkky aflatoksiini B1:tä, alkoholia ja tupakkaa. Aflatoksiini B1 on syöpää aiheuttava homemyrkky, jonka WHO on arvioinut olevan eniten terveyshaittoja aiheuttava ruoan kemiallinen kontaminaatio maailmassa. Vaikka aflatoksiini B1 muistuttaa rakenteeltaan estrogeenejä, ei sen hormonihäirikkövaikutuksia ollut aiemmin tutkittu. Sen sijaan raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat maailmanlaajuisesti kaksi yleisintä ennalta ehkäistävissä olevaa syytä lasten kehityshäiriöille ja heikentyneelle terveydelle. Kummankin aineen haitalliset vaikutukset voivat heijastua kauas altistuneen lapsen aikuisuuteen. Suomessa raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä on tutkittu vähän eikä naisten ja puolisoiden alkoholinkäyttöä ja tupakointia ole juurikaan tutkittu yhdessä.

Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia aflatoksiini B1:n vaikutuksia istukan hormonitoimintaan JEG-3-soluilla sekä selvittää vanhempien alkoholinkäytön ja tupakoinnin yleisyyttä ennen raskautta ja raskauden aikana. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa, onko puolison juominen ja tupakointi yhteydessä naisen raskaudenaikaiseen alkoholinkäyttöön ja tupakointiin.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Ensimmäisessä osatyössä aflatoksiini B1:n havaittiin olevan mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevä aine: se lisäsi estrogeenien tuotantoon osallistuvan CYP19A1-geenin ilmentymistä ja sen koodaaman aromataasientsyymin aktiivisuutta JEG-3-istukkasoluissa.

Toista ja kolmatta osatyötä varten kokosin yli 21 000 raskautta käsittävän kohorttiaineiston Kuopion yliopistollisen sairaalassa (KYS) synnyttäneistä perheistä. Tässä aineistossa alkion altistuminen naisen alkoholinkäytölle, tupakoinnille tai molemmille oli yleistä, sillä näiden aineiden käyttö lopetettiin usein vasta raskauden aikana. Tämä on huolestuttavaa, sillä raskaudenaikaiselle alkoholialtistukselle ei ole olemassa turvarajaa ja tupakointi lisää huomattavasti muun muassa keskenmenon riskiä. 

Vaikka suurin osa naisista lopetti alkoholin ja tupakan käytön, heidän puolisonsa eivät merkittävästi muuttaneet tottumuksiaan naisen raskausaikana. Puolison alkoholinkäyttö- ja tupakointitottumusten havaittiin kuitenkin olevan yhteydessä naisten alkoholinkäytön ja tupakoinnin kanssa. Näin ollen puolison tottumukset saattavat vaikuttaa muun muassa alkuraskauden tahattomien altistusten yleisyyteen sekä naisten alkoholin- ja tupakankäytön jatkumiseen raskausaikana.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja parannetaan lisääntymisterveydenhuollon ja neuvoloiden palveluita. On tärkeää tunnistaa niin mahdollisesti haitalliset aineet kuin riskiryhmään kuuluvat naiset, jotta raskaudenaikaista altistumista lapsen kehityksen kannalta haitallisille aineille voidaan ennaltaehkäistä. Väitöskirjatutkimukseni valottaa tunnetun homemyrkyn potentiaalia häiritä raskaudenaikaista hormonitasapainoa sekä puolisoiden merkitystä raskaudenaikaisten alkoholi- ja tupakka-altistusten ennaltaehkäisyssä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöstutkimukseni on osa Kuopio Birth Cohort -tutkimusta (http://www.kubico.fi), joka on Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisprojekti. KuBiCo:n tavoitteena on lisätä ymmärrystä raskaudenaikaisten altisteiden vaikutuksista naisen ja lapsen terveydelle yhdistämällä niin kliinisiä kuin kokeellisia tutkimusmenetelmiä.

Proviisori Taija Voutilaisen väitöskirja Gestational exposure to aflatoxin B1, alcohol, and tobacco: From in vitro investigations to epidemiological studies (Raskaudenaikainen altistuminen aflatoksiini B1:lle, alkoholille ja tupakalle: Kokeellisista epidemiologisiin tutkimuksiin) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Jaana Rysä Itä-Suomen yliopistosta.


Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva 

Väitöskirja (linkki tulossa)

Lisätietoja:

Proviisori Taija Voutilainen, taija.voutilainen(a)uef.fi, 0405404758, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/taija.voutilainen/