Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

Tupakointi raskauden alkuvaiheessa muuttaa vastasyntyneiden kehon kokoa ja mittasuhteita

Tupakoinnin haitallisuus on osoitettu useissa tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa MSc Isabell Rumrich osoittaa, että tupakointi jo raskauden alkuvaiheessa vaikuttaa sikiön kehitykseen. Rekisterianalyysissa oli mukana 1.4 miljoonaa vastasyntynyttä vuosilta 1991-2016. Tutkimuksessa havaittiin, että tupakointi ensimmäisellä raskauskolmanneksella kohotti alhaisen syntymäpainon, lyhyen syntymäpituuden ja pienempien aivojen koon riskiä.

Kehon mittasuhteiden analyysissä vauvan pituuden ja aivojen koon pienenemistä oli voimakkaampaa kuin painon aleneminen. Vaikutukset näkyivät selkeästi myös tupakoinnin lopettaneiden äitien raskauksissa. Kehon suhteiden muutokset painottavat varhaisen raskauden merkitystä erityisesti aivojen kehitykselle, ja rajattuja mahdollisuuksia korjata varhaisraskauden aikana syntyneitä vahinkoja myöhemmin.

Tutkimuksessa käytetty ketjutettu riskimalli osoitti, että kehitysaikainen altistuminen selittää osan aiemmin kohdentamattomasta tautitaakasta. Raskausajan tupakoinnin on todettu muun muassa kohottavan keskosten, alhaisen syntymäpainon ja lapsuusajan ylipainon riskejä. Näiden tekijöiden tiedetään myös kohottavan niille altistuneen lapsen riskiä sairastua myöhemmin elämässään kroonisiin sairauksiin. Työ sisälsi kirjallisuuskatsauksen, jossa liitettiin raskausajan tupakointi ja nämä kolme riskitekijää muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin, sekä hengityselinsairauksiin, autismiin ja masennukseen. Tämän tutkimuksen mukaan noin 34 000 tervettä elinvuotta menetettiin Suomessa vuonna 2017 johtuen raskausajan tupakoinnista ja aiemmin kuvatuista kolmesta riskitekijästä. Näistä arviolta noin 1 200 tervettä elinvuotta menetettiin johtuen raskaudenaikaisesta tupakoinnista.

Vuosien 1991 ja 2015 välillä 213 000 lapsen äidit tupakoivat raskauden aikana. Koko raskauden ajan tupakoiden äitien määrä laski 3 800 lapseen vuonna 2016, kun vastaava määrä oli 10 000 vuonna 1991.

MSc Isabell Rumrichin väitöskirja Maternal smoking, birth outcomes and later life health Estimation of the Developmental Origin of Disease Burden tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta, ja kustoksena dosentti Otto Hänninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/35782?encoding=UTF-8

Väitöskirja verkossa https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3275-4/urn_isbn_978-952-61-3275-4.pdf