Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Raskaana oleva nainen puistossa

Puolison juomisella yhteys raskaudenaikaiseen alkoholinkäyttöön

Puolison alkoholinkäytöllä on yhteys naisen alkoholinkäyttöön raskauden aikana, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus. Tulosten valossa huomion kiinnittäminen kummankin vanhemman alkoholinkäyttöön voi auttaa ehkäisemään raskaudenaikaista juomista ja sikiön altistumista alkoholin haitoille.

Alkoholille altistuminen on haitallista kehittyvälle sikiölle, eikä altistukselle tunneta turvarajaa. Haitat voivat näkyä monin tavoin lapsen kehityksessä ja kasvussa. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskiä on aikaisemmin arvioitu lähinnä odottajan, mutta ei puolison aiempien alkoholinkäyttötottumusten perusteella.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 14 822 naisen ja heidän kumppaniensa alkoholinkäyttöä ennen raskautta ja raskauden aikana. Tutkimus käsitti kaikkiaan 21 472 raskautta vuosina 2009–2018.

86 prosentissa raskauksista odottaja kertoi käyttäneensä alkoholia ennen raskautta ja 4,5 prosentissa myös raskauden aikana. Neljäsosassa raskauksista naiset kertoivat lopettaneensa alkoholin käytön vasta saatuaan tiedon raskaudesta, jolloin sikiö on voinut altistua alkoholille raskauden alkuvaiheessa. Sen sijaan puolisot eivät juuri vähentäneet alkoholin käyttöään ennen raskautta tai sen aikana.

Ennen raskautta puolisoiden alkoholinkäyttö oli vahvasti yhteydessä siihen, miten usein ja millaisia määriä naiset käyttivät alkoholia, miten usein he joivat päihtymistarkoituksessa ja täyttikö juominen riskikäytön tunnusmerkit. Heikompi, mutta merkittävä yhteys havaittiin myös raskauden aikana. Naisilla, jotka käyttivät alkoholia raskausaikana, esimerkiksi käyttömääriin vaikutti puolison alkoholin käyttö.

Naiset, jotka kertoivat käyttäneensä alkoholia raskausaikana, olivat yleensä käyttäneet runsaasti alkoholia ennen raskautta. Nuorimmilla naisilla oli eniten alkoholin riskikäyttöä ennen raskautta, mutta raskauden aikana heidän alkoholinkäyttönsä ei poikennut muista ikäryhmistä.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että sikiön suojaamiseksi alkoholialtistukselta molempien vanhempien kannattaa vähentää alkoholinkäyttöään jo raskautta suunnitellessa. Molemmat vanhemmat tarvitsevat tietoa alkoholin haitoista sikiölle, ja raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskiä arvioitaessa on syytä ottaa huomioon paitsi odottajan, myös puolison alkoholinkäyttö. Puolison tuki voi auttaa välttämään alkoholinkäyttöä raskausaikana.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Olli Kärkkäinen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, olli.karkkainen (a) uef.fi,  https://uefconnect.uef.fi/henkilo/olli.karkkainen/

Tutkimusartikkeli:

Voutilainen, T., Rysä, J., Keski-Nisula, L. & Kärkkäinen, O. (2022) Self-reported alcohol consumption of pregnant women and their partners correlates both before and during pregnancy: A cohort study with 21,472 singleton pregnancies. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 46, 797– 808. Available from: https://doi.org/10.1111/acer.14806