Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Mesohuokoinen piikalvo toimii litiumioniakkujen voimanlähteenä

Itä-Suomen yliopiston akkututkijat ovat kehittäneet mesohuokoisen piikalvoanodin litiumioniakuille.

Kehitetyssä kalvoelektrodissa ei tarvita hiiltä eikä sideaineita kuten suspensiopohjaisissa elektrodeissa. Tästä huolimatta saavutettiin erinomainen suorituskyky akussa. Nyt kehitetty elektrodi tarjoaa tehokkaan tavan tuottaa korkean energiatiheyden litiumioniakkuja.

Korkean suorituskyvyn litiumioniakuille on kova kysyntä, sillä niitä voidaan hyödyntää laajasti kannettavassa elektroniikassa sekä sähkö- ja hybridiajoneuvoissa. Piitä pidetään kaikkein lupaavimpana anodimateriaalina seuraavan sukupolven litiumioniakuissa, sillä piillä on korkea teoreettinen ominaiskapasiteetti ja turvallinen  sähkökemiallinen potentiaali. Piianodin tilavuus kuitenkin vaihtelee merkittävästi  akun lataus- ja purkusyklin aikana, mikä aiheuttaa galvaanisen kontaktin häviämisen akkukomponenttien välillä. Tämä johtaa lopulta akun toimimattomuuteen.

Piielektrodin suorituskyvyn parantaminen on maailmanlaajuisen aktiivisen kehitystoiminnan kohteena. Itä-Suomen yliopiston akkutukijat ovat hyödyntäneet sähkökemiallista syövytysmenetelmää kehittäessään mesohuokoista piikalvoanodia litiumioniakuille. Ajatuksena on, että mesohuokoisen piin huokoset ottavat vastaan tilavuuden laajenemisen ja supistumisen akun lataus- ja purkusylkin aikana, mikä parantaa latauksen vakautta.

Tutkijat hyödynsivät korrelaatioanalyysiä selvittääkseen huokosominaisuuksien yhteyksiä elektrodin suorituskykyyn. Korrelaatioanalyysi osoitti, että sekä reversiibelillä ominaiskapasiteetilla että alkuperäisellä coulombisella hyötysuhteella oli vahva negatiivinen korrelaatio huokoisuuden ja pinta-alan kanssa, kun taas akun lataus- ja purkusyklin suorituskyvyn sanelee kalvon paksuus eivätkä niinkään huokosominaisuudet. Positiivinen korrelaatio havaittiin pitkän aikavälin lataus- ja purkuvakauden ja huokosten halkaisijan välillä. Paras piikalvoanodi tuotti 81 prosentin alkuperäisen coulombisen hyötysuhteen ja yli 450 vakaata lataus- ja purkusykliä, kun kapasiteetti oli rajoitettu noin kolminkertaiseksi nykyisin käytettävään grafiitti-anodin kapasiteettiin verrattuna.

Tutkimus antaa suuntaa huokoisen piimateriaalin käytölle korkean suorituskyvyn litiumioniakuissa. Se tarjoaa akkumateriaalien ja erityisesti piianodien tutkijoille lisätietoa materiaaliominaisuuksista, jotka vaikuttavat piielektrodien suorituskykyyn.

Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia.

Lisätietoja:

Professori Vesa-Pekka Lehto, puh. 040 355 2470, vesa-pekka.lehto@uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Xiuyun Zhao, Nathiya Kalidas, and Vesa-Pekka Lehto. Self-Standing Mesoporous Si Films as Anodes for Lithium-Ion Microbatteries. J. Power Sources 2022, 529, 231269. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231269.