Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

Uusia piifotonisia komponentteja voidaan käyttää kaupallisissa tietoliikennesovelluksissa

  • Teknologia ja innovaatiot

MSc Somnath Paul esittää väitöskirjassaan piifotonisten komponenttien suunnittelun, valmistuksen ja kokeelliset varmennukset tietoliikennesovelluksiin. Kirjoittaja käytti diffraktiivisen optiikan menetelmiä nanomittakaavan laitteiden suunnittelussa. Tutkimuksen tarkoitus oli demonstroida valokanaviin valmistettuihin Braggin hiloihin perustuva syöttö-pudotussuodatin. Tällainen komponentti on yksi välttämättömistä rakennuspalikoita optisille integroiduille piireille. Optisia integroituja piirejä on monissa kulutuselektroniikan tuotteissa, etenkin televiestinnän ja anturitekniikan aloilla.

Paul esitti lisäksi vaihemodulaatiomenetelmän osoittaakseen näiden sirulla olevien syöttö-pudotussuodattimien toimivan useilla eri aallonpituuksilla. Useilla eri aallonpituuksilla toimivien komponenttien suunnittelussa käytettiin Fourier-muunnokseen perustuvaa algoritmia tarvittavien vaihemodulaatioiden suunnittelemiseksi. Hän osoitti olevan mahdollista valmistaa kokeellisesti suodattimia, joiden kaistanleveys on alle yksi nanometriä, käyttäen kaupallisia valmistustekniikoita. Testatut komponentit osoittautuivat robusteiksi, joten ne ovat potentiaalisia käytettäviksi kaupallisissa sovelluksissa.

MSc Somnath Paulin fotoniikan alaan kuuluva väitöskirja Prospects of on-chip integrated silicon photonic Bragg gratings tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii Research Team Leader Timo Aalto, VTT, ja kustoksena apulaisprofessori Matthieu Roussey, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36037?encoding=UTF-8