Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ilmakuva moottoritien monitasoliittymästä.

Itä-Suomen yliopisto mukana sähköautojen akkumetallien kiertotaloutta selvittävässä GoverMat-hankkeessa

Itä-Suomen yliopisto on mukana nelivuotisessa GoverMat-hankkeessa, jossa perehdytään sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa käytettävien kriittisten materiaalien kiertotalouteen. Näitä ovat muun muassa akut, akkumateriaalit, elektroniikan komponentit ja kestomagneetit. VTT:n koordinoimaan hankkeeseen osallistuvat myös Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto sekä joukko kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan ja kauppatieteiden tutkijat ovat mukana kahdessa työpaketissa.

– Sähköautojen akkumetallien kierrätyksen kehittämisellä on kiire. Hankkeessa selvitämme siihen liittyen paikallista, kansallista ja EU-tason politiikkaohjausta sekä uuden liiketoiminnan ekosysteemien kehittymistä. Teemme tutkimusta tiiviissä vuorovaikutuksessa muutaman kaupunkiseudun ja eri sidosryhmien kanssa, sanoo ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen Itä-Suomen yliopistosta.

Suomen tavoitteena on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuonna 2035. Materiaalien kiertotalousasteen tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Liikenteen sähköistymiselle on myös kunnianhimoisia tavoitteita.

– Päästäksemme kestävälle yhteiskunnalle asetettuihin tavoitteisiin on tärkeää luoda kokonaiskuva politiikkatoimista, markkinoista, materiaalivirroista, raaka-aineiden kysynnän ja tarjonnan tasapainosta sekä teknologisista ratkaisuista, jotka vaikuttavat kriittisten raaka-aineiden käyttöön ja kiertoihin, sanoo projektin koordinaattori, VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen- Saarivirta.

Sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa käytettävien raaka-aineiden kriittisyydelle on useita syitä. Niiden varannot saattavat olla maailmanlaajuisesti niukat tai keskittyä maantieteellisesti haasteellisille alueille. Lisäksi metallien tarpeen ennustetaan kasvavan voimakkaasti uusien sovellusten myötä tai niiden kierrättäminen ei nykyisellään ole taloudellisesti kannattavaa. Kiertotalous nähdään ratkaisuna materiaalien saatavuusriskin vähentämisessä.

Kiertotalouteen siirtymisessä on kuitenkin paljon ratkaisemattomia haasteita sen moniulotteisuuden vuoksi. Tällä hetkellä monet raaka-ainekiertojen sulkemiseen tarvittavat tiedot ovat hajallaan. Lisäksi alan toimijakenttä on hyvin laaja ja monimuotoinen, joten on tärkeää tuoda eri tahoja, tieteenaloja ja näkökulmia yhteen kokonaiskuvan luomiseksi.

GoverMat-hankkeessa yhdistyvät ympäristöpolitiikan, innovaatiojohtamisen, kaupunkitutkimuksen sekä materiaalitieteen eri tutkimushaarojen näkökulmat. Hanke tuottaa uutta tietoa sähköisen liikkuvuuden raaka-aineiden virtoihin vaikuttavista säädöksistä ja päätöksistä, markkinoista, materiaalivirtojen ominaisuuksista ja tulevasta kehityksestä sekä kiertotalouden mukaisista prosessikonsepteista, joilla tavoitellaan nykyistä tehokkaampaa metallien talteenottoa tai kriittisten metallien korvaamista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,7 miljoonaa euroa, josta Suomen Akatemian rahoitusosuus on 1,2 miljoonaa.

VTT:n tiedote

Lisätietoja:
Professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto, 050 442 3146. rauno.sairinen(at)uef.fi

Tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta (projektin koordinaattori), VTT, 040 145 3199 elina.huttunen-saarivirta(at)vtt.fi