Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Metsä.

Luonnontieteissä satsataan jatko-opiskelijoiden ohjaukseen ja hyvinvointiin

LuMet-tiedekunnassa jatkotutkintoa suorittaa tällä hetkellä 480 jatko-opiskelijaa. Tohtorin tutkintoja valmistuu vuosittain jo noin 60.

Uuden hankkeen myötä halutaan parantaa erityisesti jatko-opiskelijoiden ohjausta ja hyvinvointia, sekä selkeyttää prosessia jatko-opiskelijan näkökulmasta. Tavoitteena on myös muun muassa tukea sujuvaa etenemistä työuralla ja auttaa löytämään työelämäyhteyksiä.

—Tiedekuntamme menestys riippuu vahvasti tutkimuksemme tuloksellisuudesta. Tohtoritutkinnot ovat tärkeä indikaattori tutkimuksemme tilasta. Muutaman viime vuoden aikana tapahtui pientä pudotusta valmistuneiden tohtoreiden määrässä, mutta strateginen kehittämishankkeemme tuotti loistavan tuloksen, 64 uutta tohtoria jo vuonna 2020, dekaani Jukka Jurvelin sanoo.

— Jatkamme systemaattista kehittämistyötä, ja pyrimme yhtenäisiin hyviin käytänteisiin niin tohtoriohjauksessa, kuin tohtoriohjelmien toiminnassa. Tohtorikoulutettavan pitää saada hyvä osaaminen tutkimusaiheessa, mutta myös entistä paremmat valmiudet toivomalleen urapolulle. Hankkeellamme pyrimme siis kokonaisvaltaiseen jatkokoulutuksen kehittämiseen, huomioiden yksittäisen jatko-opiskelijan tarpeet. 

—Saimme kyselyssä jatko-opiskelijoilta useita ohjaukseen liittyviä kehittämiskohteita. Parhaimmillaan ohjaus on luottamuksellinen, aidosti jatko-opiskelijan tavoitteita tukeva, innovatiiviseen ajatteluun kannustava ja jatko-opiskelijan tutkimusideoista kiinnostunut prosessi, koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen kuvailee.

— Ohjaus tukee jatko-opiskelijan uratavoitteita ja ulottuu varsinaista väitöskirjatyötä syvemmälle. Hankkeessa osaltamme tuemme tällaisen toimintatavan löytämistä tiedekunnassa, hän sanoo.

Tohtorikoulutuksen kehittämisen taustalla on ajatus urapolusta. Tarkoitus on myös vahvistaa tohtorikoulutuksen hallinnollisen prosessin tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

—Jatko-opiskelijat ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen ideoimaan ja kertomaan omia näkemyksiään asiasta. Näin voimme kehittää prosessia paremmin toimivaksi, saavutettavaksi ja joustavaksi.  Projektin tiimiin otetaan kolme jatko-opiskelijaa tiedekunnan eri tohtoriohjelmista.

Tavoitteena on tunnistaa myös perinteiseen tohtorinkoulutukseen nivoutuvia, toimintaympäristön ja -kulttuurin muutoksesta johtuvia tekijöitä.

—Näitä ovat esimerkiksi työelämässä tarvittavat valmiudet, yhteiskunnan digitalisoituminen sekä avoimen tieteen ja datan kysymykset.

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen, p. 050 432 7573, kaisa.laitinen (a) uef.fi