Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Ylipainoisen henkilön vyötärö.

Lihavuus voi muuttaa lääkkeiden vaikutuksia elimistössä

Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa OSTtrans-hankkeessa tehty tutkimus valottaa, miten rasvamaksa tai muu krooninen maksasairaus voi muuttaa lääkkeiden kuljetinproteiinien toimintaa ja vaikuttaa siten lääkeaineiden kulkeutumiseen, tehoon ja turvallisuuteen.

Maksan tehtäviin kuuluu lääkkeiden hajottaminen ja poistaminen elimistöstä. Lihavuuden ja kroonisten maksasairauksien vaikutukset näihin toimintoihin ovat ajankohtainen kysymys, jota EU:n rahoittamassa hankkeessa selvitettiin maksassa toimivien kuljetinproteiinien näkökulmasta.

Lihavilla henkilöillä rasvaa kertyy usein myös maksaan. Alkoholiin liittymätön rasvamaksatauti (NAFLD) kehittyy noin 40 prosentille lihavista henkilöistä. NAFLD voi johtaa rasvamaksatulehdukseen (NASH), maksan vajaatoimintaan tai maksasolusyöpään. Tautiin ei toistaiseksi ole tehokasta lääkettä eikä rasvamaksataudin vaikutuksia lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen ole juurikaan tutkittu.

FaT Melina Malinen tutki lääkkeitä ja sappihappoja kuljettavien kuljetinproteiinien toimintaa NAFLD- ja NASH-potilaiden maksakudosnäytteistä massaspektrometriaan perustuvien proteomiikka-analyysien avulla. Tutkimus tehtiin EU:n Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Individual Fellowship –rahoituksella (GA 799510).

Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti OSTα/β-kuljetinproteiini, joka kuljettaa sappihappoja, steroidien aineenvaihduntatuotteita ja lääkkeitä sekä solujen sisään että soluista ulos. Kyseisen kuljetinproteiinin ilmentyminen maksasoluissa on normaalisti vähäistä, mutta voi lisääntyä merkittävästi NASH-potilailla ja muissa maksasairauksissa. Tällä voi olla merkitystä lääkkeiden ja sappihappojen kulkeutumiselle, mutta asiasta on vielä niukasti tietoa. Maksavaurioiden riskiä lisäävien lääkkeiden tiedetään säätelevän juuri OSTα/β-kuljetinproteiinin aktiivisuutta.

OSTα/β-proteiinin toimintaa kuljettimena sekä soluun että solusta ulos tutkittiin ihmisen OSTα/β-kuljetinproteiinia yli-ilmentävässä soluviljelmässä. Tutkijat selvittivät myös, miten eri lääkkeet ja elimistön omat yhdisteet vaikuttavat kyseisen proteiinin kuljetinaktiivisuuteen.

Euroopan väestöstä jo lähes puolet on lihavia. – Lääke- ja sappihappokuljetinten merkitystä lihavuuden liitännäissairauksissa on kuitenkin vasta alettu tutkia, Malinen kertoo.

OSTα/β-kuljetinproteiinista saatu tieto edistää osaltaan aihepiirin tutkimusta sekä maksasairauksien ja lihavuuden liitännäissairauksien lääkekehitystä. Hankkeessa kehitetyillä menetelmillä voidaan löytää myös ennen tuntemattomia lääkkeiden ja maksan kuljetinproteiinien vuorovaikutuksia. Jos lääkkeen havaitaan estävän maksan kuljetinproteiinien toimintaa, lääkkeeseen voi liittyä maksavaurion riski.

Lisätietoja:

Melina Malinen, PhD, melina.malinen@orionpharma.com

Julkaisu:

Beaudoin JJ, Brouwer KLR, Malinen MM. Novel insights into the organic solute transporter alpha/beta, OSTα/β: From the bench to the bedside. Pharmacol Ther 211:107542. doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107542