Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yksityiskohta laboratoriosta

Melina Maliselle MSCA-IF-rahoitus kuljetinproteiinien tutkimiseksi rasvamaksataudissa

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen tutkija, FaT Melina Malinen on saanut merkittävän Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Individual Fellowship -rahoituksen Euroopan komissiolta. Rahoitus myönnettiin kaksivuotiseen -hankkeeseen, jossa selvitetään, onko elimistön kuljetinproteiineilla ja sappihapoilla yhteys alkoholiin liittymättömän rasvamaksataudin ja rasvamaksatulehduksen kehittymiseen.

Malinen palasi Suomeen vietettyään yli kolme vuotta postdoc-tutkijana Yhdysvaltojen parhaaksi nimetyssä farmasian yksikössä, UNC Eshelman School of Pharmacyssa Pohjois-Carolinassa.

Ylipainon ja metabolisen oireyhtymän yleistyessä myös rasvamaksa on yhä tavallisempi: jopa 1,2 miljoonalla suomalaisella arvellaan olevan alkoholiin liittymätön rasvamaksatauti (NAFLD). Tauti etenee maksasolujen rasvoittumisesta aina rasvamaksatulehdukseen (NASH) ja maksakirroosiin saakka, mutta sen vaikutus solukalvon kuljetinproteiineihin ja lääkeaineiden farmakokinetiikkaan tunnetaan huonosti. Maksan kuljetinproteiinit kuljettavat lääkkeitä ja myös elimistön omia aineita, kuten sappihappoja. Farmakokinetiikan muutokset voivat puolestaan vaikuttaa lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen.

Hankkeessa määritetään NAFLD- ja NASH-potilaiden maksakudosten kuljetinproteiinien määriä kohdennetuilla proteomiikka-analyyseillä. Myös maksakudosten sappihappopitoisuudet mitataan massaspektrometrillä. Kuljetinproteiinien ja sappihappojen pitoisuuksia verrataan seerumin sappihappopitoisuuksiin ja koko genomin RNA-sekvensointidataan. Lisäksi hankkeessa selvitetään kuljetinproteiinien roolia sappihappojen kuljetuksessa maksasoluissa CRISPR-Cas9-teknologian avulla. Hankkeen tulokset lisäävät tietoa rasvamaksataudeista, mikä auttaa hoitohenkilökuntaa ja viranomaisia varmistamaan turvallisen ja tehokkaan lääkityksen ja hoidon potilaille.

Hanke on jatkoa Erasmus+ Global -ohjelman rahoittamalle yhteistyölle Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja UNC Eshelman School of Pharmacyn välillä vuosina 2016-2018. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston professorien Paavo Honkakosken, Seppo Auriolan, ja Jussi Pihlajamäen sekä Helsingin yliopiston professori Mikko Niemen kanssa. Hankkeeseen kuuluu myös vierailu Zürichin sairaalassa professori Bruno Stiegerin laboratoriossa.

Lisätietoja:

Projektitutkija Melina Malinen, melina.malinen(at)uef.fi

OSTtrans-hanke: https://cordis.europa.eu/project/rcn/215740_en.html