Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lääkäreitä tabletti kädessä.

Keski-Suomen hyvinvointialue, Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tiivistävät strategista yhteistyötään

Keski-Suomen hyvinvointialue, Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto allekirjoittavat strategiset kumppanuussopimukset kevään 2024 aikana. Kumppanuksien tavoitteina on edistää ja syventää yhteistyötä ja monitieteistä osaamista tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osa-alueilla sekä nostaa Keski- ja Itä-Suomen profiilia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttajana ja alan kehittäjänä. Kumppanuuksissa korostuu yliopistojen tehtävä tiedeyliopistona sekä hyvinvointialueen tehtävä hyvinvoinnin edistäjänä ja kehittäjänä. 

– Yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö on hyvin merkityksellistä ja korostuu tässä ajassa. Haluamme edistää yhdessä valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoitumista sekä tunnettuutta hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen osa-alueilla, kertoo konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Kumppaneiden yhteisiksi tutkimuksen ja koulutuksen kärkiteemoiksi on tunnistettu muun muassa ikääntymiseen liittyvät haasteet, liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvät elintavat, ICT-ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden alan vaikuttavuustutkimus. 

Tavoitteena yhteinen, monitieteisen tutkimuksen ja osaamisen vahvistaminen  

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän yliopiston kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää ja syventää yhteistoimintaa ja monitieteistä osaamista tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan alueilla. Lisäksi yhteistyötä lisätään tietovarantojen ja infrastruktuurien hyödyntämisessä sekä tutkimuksen vaikuttavuuden osa-alueilla. Yhteistyön sisältöjä tarkennetaan kahdenvälisissä yhteistyöneuvotteluissa sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen Tutkimus, kehittäminen, koulutus ja innovaatio (TKKI) -neuvottelukunnan kokouksissa.

– Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistyö on johtanut jo useiden yhteisprofessuurien perustamiseen. Yliopisto ja hyvinvointialue ovat merkittäviä toimijoita alueella ja kumppanuussopimuksen myötä yhteistyötä syvennetään entisestään, toteaa rehtori Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta.

Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen hyvinvointialueen tiivis yhteistyö on vahvistunut yhteisten työelämäprofessorin aloitettua tehtävissään. Sosiaalityön työelämäprofessori Minna Kivipelto aloitti Jyväskylän yliopiston ja hyvinvointialueen yhteisessä tehtävässä 1.1.2024 alkaen ja työkyvyn edistämisen työelämäprofessori Salla Toppinen-Tanner aloitti 1.10.2023 yhteistehtävässä, jonka kolmantena taustaorganisaationa on Työterveyslaitos. 

Kumppanuutta ja monitieteistä osaamista Itäisellä yhteistyöalueella

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston kumppanuussopimuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja monitieteistä osaamista sekä edistää strategista yhteistyötä Itä-Suomen yhteistyöalueen (YTA) sopimuksen mukaisesti. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueet.

– Itä-Suomen yliopiston näkökulmasta strategisen yhteistyön tiivistyminen Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa vahvistaa yhteistä johtoasemaamme vaikuttavaan ennaltaehkäisevään toimintaan painottuvassa sosiaali- ja terveysosaamisessa. Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot kouluttavat yli 60 prosenttia sosiaali- ja terveysalan yliopistokoulutuksista Suomessa, kertoo dekaani Jussi Pihlajamäki Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja: 

  • Lasse Leppä, konsernipalveluiden toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 599 9545, lasse.leppa(at)hyvaks.fi
  • Jari Ojala, rehtori, Jyväskylän yliopisto, p. 040 024 7387, jari.ojala(at)jyu.fi
  • Jussi Pihlajamäki, dekaani, terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 344 0187, jussi.pihlajamaki(at)uef.fi