Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle viisi uutta yhteisprofessuuria Itä-Suomen yliopiston kanssa

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia tähtää tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKKI-toiminnan) merkittävään vahvistumiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi hyvinvointialueelle on perustettu neljä tutkimuskeskusta ja näihin viisi uutta yhteisprofessuuria Itä-Suomen yliopiston kanssa. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle perustetut neljä alakohtaista tutkimuskeskusta ovat:

  • kliinisen tutkimuksen keskus
  • hoitotieteen sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen tutkimuskeskus
  • sosiaalipalvelujen tutkimuskeskus ja
  • hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus.

Pohjois-Savon aluehallitus päätti virkojen/yhteisprofessuurien perustamisesta tutkimuskeskuksiin 4.9.2023. Yhteisrahoitettujen tehtävien nimike Itä-Suomen yliopistossa on joko professori tai apulaisprofessori. Pohjois-Savon hyvinvointialueella nimike on erityisasiantuntija tai ylilääkäri.

Kliinisen lääketieteen tutkimusyhteistyö on ollut aktiivista Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston välillä. Hyvinvointialueen perustaminen on tuonut mahdollisuuden panostaa erityisesti sosiaalityön, hoitotyön, sosiaali- ja terveysjohtamisen sekä hyvinvointi- ja pelastuspalvelujen TKKI-toimintaan.

− TKKI-toiminnan vahvistaminen lisää toimintamme vaikuttavuutta ja mahdollistaa myös uusien tulovirtoja löytämisen. Ratkomme tuottavuuteen, talouteen ja vetovoimaan liittyviä haasteita satsaamalla tutkimukseen, koulutukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan, vs. strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Lampi kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut valtakunnalliseksi tavoitteeksi palvelujärjestelmään sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluihin liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistumisen.

− Nyt myös sosiaalityön, sosiaali- ja terveysjohtamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja vaikuttavuuden alueella saadaan käynnistettyä systemaattinen yhteistyö yhteisprofessuurien kautta, dekaani Sari Rissanen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta iloitsee. Nämä ovat konkreettisia tekoja STM:n tavoitteiden saavuttamiseksi hyvinvointialueella.

− Yhteistehtävät mahdollistavat käytäntöä palvelevaa tutkimustiedon luomista hyvinvointialueen ja yliopiston toimijoiden kesken. Yhteistehtävät myös edistävät tutkimustiedon käyttöönottoa peruspalvelujen ja sosiaalipalvelujen alueella, jossa tutkimustiedon rooli on ollut aikaisemmin vähäisempää, Rissanen jatkaa.

Itä-Suomen yliopisto on vahvasti sitoutunut hyvinvointialueella tehtävän TKKI-toiminnan kehittämiseen yhteisesti rahoitettujen tehtävien ja tutkimustilojen kautta.

− Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ennestään yli 100 yhteistehtävää pääosin yliopistosairaalaan ja lääketieteen alaan liittyen. Itä-Suomen yliopisto satsaa strategista rahoitusta yhteensä 1,2 miljoonaa euroa vuosina 2023–2024 kansainvälisesti korkeatasoisen lääketieteen tutkimuksen kilpailukyvyn vahvistamiseen nyt perustetun viiden yhteisprofessuurin lisäksi. Tuki mahdollistaa muun muassa uusien kliinisen tutkimuksen alan professuurien perustamisen, kliinisen tutkijan tehtävien avaamisen, aloittelevien tutkijoiden tuen ja kliinisten tutkimusten edellytysten yhteiskehittämisen hyvinvointialueen kanssa, toteaa terveystieteiden tiedekunnan dekaani Jussi Pihlajamäki.

TKKI-toiminta vahvistaa Itä-Suomen elinvoimaa

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on keskeinen vaikutus hyvinvointialueella tarjottavan hoidon ja palvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen, alueen elinvoimaisuuteen sekä koulutetun työvoiman riittävyyteen.

− Aktiivinen tutkimustoiminta tukee työnantajakuvaamme, sitouttaa huippuosaajia, synnyttää kaupallistettavia innovaatioita ja houkuttelee sijoittajia sekä asiakkaita, kuvailee tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

− Tämän päivän tutkimustoiminnalla rakennetaan ja vahvistetaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä vahvistetaan ehkäisevän toiminnan roolia, Töyräs jatkaa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen panostus TKKI-toimintaan näkyy korkeana yliopistosairaalan kansainvälisenä ranking-sijoituksena, merkittävästi parantuneena menestyksenä Suomen Akatemian tutkimusrahoitushaussa, kliinisen lääketutkimuksen vilkastumisena sekä entisestään tiivistyneenä yhteistyönä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa.

Tiedotteen lähde: Pohjois-Savon hyvinvointialue

Lisätietoja