Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yleiskuvaa toimistolta.

Karjalan kielen elvytys jatkuu Itä-Suomen yliopistossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle valtionavustuksen, jolla jatketaan karjalan kielen elvytystyötä vuosina 2023–2024. Avustuksen määrä kahdelle vuodelle on 300 000 euroa. Karjala on kriittisesti uhanalainen kieli, jonka elvyttämiseksi ja voimaannuttamiseksi tehdään paljon töitä. Karjalan kieltä ja kulttuuria voi opiskella sivuaineena Itä-Suomen yliopistossa, ja elvytystyö nivoutuu luontevasti yhteen yliopiston opetustyön kanssa. Elvytystyön perustana on karjalan kielen ja muiden vähemmistökielten tutkimuksen tuottama tieto. Yliopisto toimii yhteistyössä kieliyhteisön kanssa kaikki karjalan kielimuodot huomioiden. 

Seuraavan kaksivuotiskauden aikana jatketaan hyväksi havaittuja työskentelymuotoja ja laajennetaan entisestään yhteistyötä karjalankielisen yhteisön kanssa. Rahoituksella tuetaan karjalan kielen opetusta ja oppimista ja kielen kirjallista ja suullista käyttämistä. Avointen oppimateriaalien luomista jatketaan ja kehitetään, ja karjalan opettajia tuetaan verkostoitumisen ja koulutuksen avulla. Myös työ karjalan kielen yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi jatkuu, ja vuonna 2022 julkaistu valtioneuvoston Kielipoliittinen ohjelma tuo uusia tehtäviä: yliopisto koordinoi karjalan kielen elvytyssuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisen yhteistyössä tätä varten perustettavan asiantuntijaryhmän ja sidosryhmien kanssa. 

Lisätietoja:

Humanistisen osaston johtaja Esa Penttilä, esa.penttila(at)uef.fi, 050 347 5674
Professori Helka Riionheimo, helka.riionheimo(at)uef.fi, 050 442 3418
Blogi: https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/

Avainsanat