Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Piirroskuva henkilöstä kolmen polun risteyksessä.

Onnistuneita urapolkuja mutta myös ulkopuolisuutta ja syrjintää – Kansainvälisten osaajien tarinoita Suomesta

Työperäisestä maahanmuutosta puhutaan paljon, mutta maahanmuuttajien ääni kuuluu julkisuudessa yhä huonosti. Uudessa tutkimushankkeessa kansainväliset osaajat pääsevät kertomaan oman tarinansa Suomesta.

Kansainvälisten osaajien kokemukset esille 

Itä-Suomen yliopistossa ja Turun yliopistossa on käynnissä tutkimushanke, jossa selvitetään kansainvälisten osaajien kokemuksia Suomesta erityisesti siitä näkökulmasta, mikä saa heidät jäämään maahan.

High-skilled internationals: bottom-up insights into policy innovation for work and entrepreneurship in Finland (HIWE) -hankkeeseen on haastateltu yli 60 osaajaa eri aloilta ja eri puolilta Suomea. Nyt heidän kokemuksensa on puettu tarinoiksi, jotka avaavat näkymiä siihen, millaista Suomessa on elää, tehdä työtä ja toimia yrittäjänä muualta tulleena asiantuntijana.

Monimuotoisuuden ymmärtäminen keskeistä

”Kansainväliset osaajat ovat tulleet Suomeen eri syistä, ja kaikilla on oma kokemuksensa siitä, miten elämä Suomessa on sujunut. Jos haluamme pitää nämä osaajat Suomessa, tätä monimuotoisuutta on tärkeää ymmärtää paremmin”, toteaa hankkeen johtaja, apulaisprofessori Tero Montonen Itä-Suomen yliopistosta.

Suomeen ei ole helppo kuulua 

Hankkeessa on hyödynnetty tarinoiden voimaa erilaisten kokemusten esiin tuomisessa. Haastatteluaineistoon pohjautuvat tarinat kuvaavat, miten hyvistä kokemuksista huolimatta monilla osaajilla on ollut vaikeuksia löytää Suomesta töitä esimerkiksi opiskelujen jälkeen. Myös ulkopuolisuuden ja syrjinnän kokemukset ovat yleisiä.

Lisäksi monet osaajat tuntevat, ettei heidän aiempaa koulutustaan, kokemustaan ja innovaatiopotentiaaliaan tunnisteta riittävästi. Tarinat kertovat, että kansainvälisten osaajien ei ole helppo päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, vaikka heillä olisi siihen vahva motivaatio. Tutkimukseen haastatelluista yli puolet on silti elämäänsä tyytyväisiä ja haluaa jäädä maahan.  

Kansainvälisten osaajien kokemuksia peilaavat tarinat ovat luettavissa osoitteessa: hiwe.fi/stories/

Lisätiedot:

Hankkeen johtaja, apulaisprofessori Tero Montonen, Itä-Suomen yliopisto, tero.montonen(at)uef.fi,  puh. +358 40 355 2074.

Turun osahankkeen johtaja, professori Ulla Hytti, Turun yliopisto, ulla.hytti(at)utu.fi, puh. +358 40 540 9112.

HIWE tutkii Suomeen muuttaneiden kansainvälisten osaajien kokemuksia työstä, yrittäjyydestä ja yleensä elämästä Suomessa. Tavoitteena on kehittää tutkimustiedon pohjalta uusi osallistumisen ja yhteistyön malli, jonka kautta osaajat saavat äänensä paremmin kuuluville heitä koskevassa päätöksenteossa. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Business Finland, ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston yhteistyönä.

Hankkeen verkkosivut: hiwe.fi