Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Sovelletun fysiikan kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoita.

Kansainväliset maisteriopiskelijat haluavat työllistyä Itä-Suomeen

Itä-Suomen vetovoima on kunnossa. Itä-Suomen yliopiston kansainväliset maisteriopiskelijat ovat halukkaita sekä työllistymään että asumaan alueella valmistumisen jälkeen. Tämä selviää tuoreesta kartoituksesta, jonka teetettiin Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille maisteriopiskelijoille.

Opiskelijat ovat erittäin motivoituneita työllistymään Suomeen, ja neljä viidestä vastaajasta haluaa etsiä ensisijaisesti töitä Itä-Suomesta tai yleensäkin Suomesta valmistumisen jälkeen. Valtaosa olisi myös halukkaita asumaan Suomessa ja tekemään etätöitä ulkomailla sijaitsevaan organisaatioon.

Tasavertaisuus houkuttelee, kielitaito haasteena

Itä-Suomeen ja Suomeen työllistyminen koettiin houkuttelevaksi tasavertaisen opiskelu- ja työkulttuurin, avoimuuden sekä sopivan työn ja vapaa-ajan tasapainon takia. Puhdas luonto, kaupunkien viihtyisyys, toimiva yhteiskunta ja asumisen hintataso nimettiin myös pitovoimaa lisääviksi tekijöiksi. Työllistyminen alueelle nähdään keinona antaa osansa takaisin saadusta laadukkaasta koulutuksesta ja omista hyvistä kokemuksistaan.

Työllistymisen haasteiksi nimettiin kielitaito – sekä opiskelijoiden suomen että työkavereiden englannin kielen taito. Opiskelijat toivoivat, että ensimmäisen kansainvälisen työntekijän rekrytoimisen kynnys madaltuisi ja kielitaitoa kohtaan asetetut odotukset madaltuisivat.

Yliopisto tukena valmistumisen jälkeenkin

Kansainväliset opiskelijat tunnistivat hyvin heikosti työllistymistä ja integroitumista tukevat palvelut. Palvelut kuitenkin koettiin erittäin tärkeiksi, ja esimerkiksi apu suomalaisen työnhaku- ja työskentelykulttuurin oppimiseksi sekä hallinnollisten asioiden, kuten oleskeluluvan, hoitamiseen tulisi tarpeeseen. Uratarinat, tuutorointi, työllistymistä käsittelevät webinaarit nimettiin myös hyödyllisiksi keinoiksi tukea kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä.

– On ilahduttavaa ja hieman yllättävääkin, kuinka motivoituneita kansainväliset opiskelijat ovat rakentamaan tulevaisuuttaan Itä-Suomessa. Tämä osoittaa, että alue on houkutteleva ja moni elämänlaatuun vaikuttava perusasia, kuten koulutus, asuminen ja palvelut ovat kunnossa, kertaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Marko Pietilä

Alueen eri toimijat pyrkivät yhteistyössä edesauttamaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä. Itä-Suomen yliopistossa kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaukseen ja työllistymiseen panostetaan, muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen tähtäävässä TalentHub-hankkeessa.

– Opiskelijat korostavat yksilön aktiivista roolia työllistymisessä. Tästä huolimatta Itä-Suomen yliopisto haluaa osaltaan olla entistä paremmin tukena kansainvälisten osaajien jäämisessä Suomeen valmistumisen jälkeen, suunnittelija Hanna Reinikainen toteaa. 
 

Get Local! -nimellä kulkeneen selvityksen toteutti yliopiston toimeksiannosta Männikkömetsä Oy.

Lisätietoja:
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Marko Pietilä, marko.pietila(at)uef.fi, p. 040 355 3039
Suunnittelija Hanna Reinikainen, hanna.reinikainen(at)uef.fi, p. 044 0162643