Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Pilviä taivaalla.

Kansainvälinen tutkimushanke edistää entistä kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita

  • Talous ja yhteiskunta
  • Ympäristö ja luonnonvarat

Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden tutkijat ovat mukana laajassa kansainvälisessä NDC ASPECTS -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa, sopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja entistä kunnianhimoisempien kansallisten ilmastotavoitteiden asettamista.

Toukokuussa alkava tutkimushanke on saanut kolmivuotisen EU:n Horizon 2020 -rahoituksen: yhteensä 5 miljoonan euron rahoituksesta Itä-Suomen yliopiston osuus on lähes 340000 euroa.

Itä-Suomen yliopiston osatutkimusta hankkeessa johtaa ilmasto-oikeuden ja -politiikan professori Harro van Asselt. Hänen lisäkseen tutkimukseen osallistuvat yliopistotutkija Yulia Yamineva ja postdoc-tutkija Beate Antonich. Kaikki osallistujat ovat oikeustieteiden laitokselta sekä Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskuksesta CCEEListä.

NDC ASPECTS (Assessing Sectoral Perspectives on Climate Transitions to support the Global Stocktake and subsequent NDCs) -hanke tuottaa korkealaatuista tutkimustietoa, jonka tavoitteena on tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja entistä kunnianhimoisempien kansallisten ilmastotavoitteiden asettamista. Hanke tukee Pariisin sopimuksen osapuolena olevien maiden kansallisesti määriteltyjen panosten (NDC) päivittämistä ja mahdollisimman kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista vuoden 2030 jälkeiselle ajalle. Hanke lähestyy päästövähennyksiä ilmastopolitiikan ja hallinnon näkökulmista ja käyttää kvantitatiivisia mallinnuksia tuottamaan tietoa päästövähennyspoluista kansallisella, sektorikohtaisella ja globaalilla tasolla.

Itä-Suomen yliopiston johtamassa tutkimuksessa selvitetään vaihtoehtoja, miten sektoritason hallintoa voitaisiin parantaa kansainvälisellä tasolla muun muassa ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen alla. Lisäksi tutkimus kohdistuu pienempien maaryhmien sektorikohtaisiin näkymiin ja fossiilisten polttoaineiden tuotannon kansainvälisen hallinnon vaihtoehtoihin.

NDC ASPECTS -hanketta johtaa saksalainen Wuppertal-instituutti, ja keskeisiä kumppaneita ovat muun muassa IDDRI-tutkimuskeskus Ranskasta, Vrije Universiteit Brussels Belgiasta ja Basque Centre for Climate Change Espanjasta. Hankkeeseen kuuluu kumppaneita myös Yhdysvalloista, Kiinasta, Intiasta, Indonesiasta ja Venäjältä.

Lisätietoja:

Harro van Asselt, ilmasto-oikeuden ja -politiikan professori, Itä-Suomen yliopisto, harro.vanasselt@uef.fi