Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

van Asselt Harro.

Harro van Asselt Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden ja -politiikan professoriksi

Muu maailma seuraa tarkkaan Pariisin ilmastosopimukseen palaavan Yhdysvaltojen ilmastopolitiikkaa

Vaikka Yhdysvallat palaa Joe Bidenin presidenttikaudella Pariisin ilmastosopimukseen, sen johtoasema ilmastoneuvotteluissa ei ole itsestäänselvyys, sanoo Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden- ja -politiikan professori Harro van Asselt. – Maailman muut maat katsovat tarkkaan, kuinka kunnianhimoista ja realistista Yhdysvaltojen oma ilmastopolitiikka on.

Seuraava Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokous on määrä järjestää Glasgow’ssa tänä vuonna.  Osallistuvilta mailta odotetaan entistä kunnianhimoisempia tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumisessa. – Jos Yhdysvalloista saadaan positiivisia signaaleja, se edesauttaa muita maita etenemään tavoitteissaan, van Asselt toteaa.

Van Asselt aloitti Itä-Suomen yliopistossa kansainvälisen ilmasto-oikeuden ja -politiikan vakinaisena professorina vuoden 2021 alussa. Van Asselt on seurannut kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja pitkään. Hänen mukaansa niihin kohdistuu usein epärealistia odotuksia.

– Neuvottelujen vaikutus kansallisiin politiikkoihin on rajallinen, mutta niillä voi kuitenkin olla keskeinen rooli kansallisten tavoitteiden ja toimien ohjaajana.

Kauppasopimusten vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat pääosin kielteisiä

Van Asselt korostaa, että myös kauppapolitiikassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että esimerkiksi kauppasopimuksilla voitaisiin tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tällä hetkellä avoimen kauppapolitiikan vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat valtaosin kielteisiä. Erilaisilla kauppasäännöillä voidaan rajoittaa maiden harkintavaltaa kauppaan liittyvän ilmastopolitiikan kehittämisessä.

– Euroopan unioni esimerkiksi harkitsee parhaillaan, että se ottaisi käyttöön hiilitullimekanismin (CBAM), yhdeksi ratkaisuksi hiilivuoto-ongelmaan. Unionin on kuitenkin varmistettava, ettei tämä ole Maailman kauppajärjestön sääntöjen vastaista.

Kaupan säännöt voivat kuitenkin kannustaa myös vähähiilisten tekniikoiden sekä politiikkojen käyttöönottoa ja leviämistä kansainvälisesti.

Raportoinnilla pidetään yllä kansainvälisen ilmastosopimusjärjestelmän avoimuutta

Keväällä 2020 van Asselt sai yhdessä Ulkopoliittisen instituutin kanssa Suomen Akatemian rahoituksen tutkimukselle, jossa tarkastellaan raportoinnin ja arvioinnin merkitystä kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Säännöllisellä raportoinnilla ja maaraporttien asiantuntija-arvioinneilla pidetään yllä kansainvälisen ilmastosopimusjärjestelmän avoimuutta.

– Järjestelmä on ollut käytössä jo pitkään, mutta tiedämme yllättävän vähän siitä, kuinka se toimii ja kuinka tehokas se on. Jos raportoinnin tasoa voidaan parantaa, se voi ajan myötä saada aikaan parempaa politiikkaa, kunnianhimoisempia tavoitteita ja oppimista. Näitä vaikutuksia on kuitenkin arvioitava käytännössä.

Harro van Asselt on mukana professori Kati Kuloveden johtamassa Itä-Suomen yliopiston ilmasto, energia- ja ympäristöoikeuden keskus CCEELin ilmasto-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden tutkimusryhmässä. Vuonna 2013 perustettu CCEEL on kasvanut nopeasti ja saanut merkittävää tutkimusrahoitusta muun muassa Euroopan komissiolta ja Suomen Akatemialta. Se on myös vahva alan kouluttaja kansainvälisesti ja mukana ympäristöpolitiikan ja -oikeuden (MDP) sekä ympäristölainsäädännön kansainvälisissä maisteriohjelmissa.

– Tutkimuksemme tärkeimpiä vahvuuksia on yhteys ilmastopolitiikan päätöksentekoon kansainvälisellä, Euroopan unionin ja Suomen tasolla. Lähestymme ilmastolakikysymyksiä myös monitieteisestä näkökulmasta tuomalla tutkimukseen mukaan myös muita yhteiskuntatieteellisiä aloja ja luonnontieteitä, van Asselt sanoo.

Harro van Asselt

Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden ja -politiikan professori 1.1.2021–

OTM (MA in Law), 2002, Vrije Universiteit Amsterdam

FM (PhD), 2013, Vrije Universiteit Amsterdam

Tärkeimmät tehtävät

Professori, Itä-Suomen yliopisto, 2016–2020

Tutkija, Stockholm Environment Institute, 10/2018–

Vieraileva tutkija, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrechtin yliopisto, 1/2020–

Tutkija ja vanhempi tutkija, Stockholm Environment Institute, 4/2012–9/2018

Marie Curie -tutkija, Oxfordin yliopisto, 06/2010–12/2011

 

Lisätietoja: Harro van Asselt, puh. 050 349 6934, harro.vanasselt(at)uef.fi