Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Saastamoinen Jani.

Jani Saastamoinen kauppatieteen professoriksi

Miksi ihmiset ottavat riskiä ja miten he suhtautuvat voittoihin ja tappioihin? Rahapelimarkkina tarjoaa lähellä luonnollista olevan koeasetelman riskinalaisen päätöksenteon tutkimukseen, sanoo professori Jani Saastamoinen.

Rahapelitutkimus tuottaa tietoa riskikäyttäytymisestä markkinoilla

Suomen ainutlaatuiset, laajat rekisteriaineistot tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden pureutua ihmisten riskikäyttäytymiseen aidossa markkinaympäristössä. Väestörekisteritietoja, peliyhtiöiltä saatavaa ravivedonlyöntiaineistoa sekä Puolustusvoimien psykologisten testien aineistoa yhdistämällä on saatu uutta tietoa muun muassa matemaattisen älykkyyden ja persoonallisuuden piirteiden yhteydestä yksilön käyttäytymiseen rahapelimarkkinalla.

– Yrityksissä ihmiset tekevät päätöksiä ja ottavat riskejä, joten rahapelitutkimus kytkeytyy laajemmin riskinalaisen päätöksenteon tutkimukseen. Rahapelimarkkinoita tutkimalla päästään esimerkiksi testaamaan taloustieteen teorioita, jotka selittävät, kuinka yksilöt reagoivat voittoihin ja tappioihin, Saastamoinen kertoo.

Tutkimuksella on yhteiskunnallista merkitystä

Saastamoinen aloitti lokakuussa professorina Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella laskentatoimen ja yritysjuridiikan oppiaineessa. Hän tekee erityisesti soveltavaa tutkimusta, jossa yritysmaailman, markkinoiden ja sääntelyn ilmiöitä tarkastellaan kvantitatiivisesti. Tiivis yhteistyö eri alojen tutkijoiden kanssa on kuljettanut moninaisten tutkimusteemojen äärelle.

Eri hankkeissa Saastamoinen on tutkinut muun muassa kuntien tilintarkastuksen laatua, hyvinvointialueiden taloudellista raportointia sekä sitä, miten pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista julkisiin hankintakilpailuihin voitaisiin edistää ja miten julkisilla hankinnoilla voitaisiin edistää innovaatiotoimintaa. Saaduilla tuloksilla on yhteiskunnallista merkitystä.

–  Jo pelkästä tiedon lisäämisestä on apua. Esimerkiksi julkisten hankintojen osalta on tärkeää, jotta pk-yritykset tietävät, että ne voivat jättää tarjouksia ja saada jalkansa ovenrakoon julkisen sektorin hankinnoissa. Julkisen sektorin pitää myös itse aktivoitua ja tavoittaa pk-yritykset paremmin. Kuntiin onkin perustettu esimerkiksi hankinta-asiamiehiä.

Kauppatieteiden yhteistyö on syventynyt

Saastamoinen väitteli kauppatieteiden tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2010. Sen jälkeen hän on työskennellyt kauppatieteiden laitoksella erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. Alun perin hän aloitti Joensuussa historianopinnot ja teki gradunsa Yhdysvaltojen historiasta. Kimmoke talouden ilmiöiden tutkimukseen syntyi opintojen aikana taloustieteen kurssilla.

Kauppatieteellisessä tutkimuksessa Saastamoista innostaa monipuolisuus. Tutkimustyössään hän pohtii usein, millä tavoin muilla tutkimusaloilla yleisiä menetelmiä tai malleja voisi soveltaa yritysten tutkimisessa.

– Monilla aloilla käytetään esimerkiksi vakiintuneita tilastollisia menetelmiä, ja on kiinnostavaa miettiä, miten niitä voisi soveltaa omalla alalla. Näin eri menetelmät leviävät vähitellen alalta toiselle.

Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden opetusta ja tutkimusta tehdään kahdella kampuksella, Joensuussa ja Kuopiossa. Saastamoisen mukaan kampusten välinen yhteistyö on vuosien saatossa syventynyt ja profiilit tarkentuneet.

– Tutkimuksen määrä on kasvanut ja myös kansainvälistä yhteistyötä tehdään entistä enemmän. Meillä on hyvä työyhteisö, mistä kuuluu kiitos esihenkilöille. Meillä on ollut akateemista vapautta toimia ja siten olemme päässeet tutkijoina kokeilemaan uusia juttuja ja sitä kautta tekemään mielenkiintoista tutkimusta.

Jani Saastamoinen

Yrityksen taloustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto 1.10.2022–

Kauppatieteiden tohtori, Itä-Suomen yliopisto 2010

Yhteiskuntatieteiden maisteri, Joensuun yliopisto 2002

Filosofian maisteri, Joensuun yliopisto 2000

Tärkeimmät tehtävät

Apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto 2019–2022

Yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto 2015–2018

Projektipäällikkö, Itä-Suomen yliopisto 2014–2017

Projektipäällikkö/projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, 2012–2015

Avainsanat