Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF-logo.

Itä-Suomen yliopiston tilikauden varsinaisen toiminnan tulos tasapainossa 

Vuonna 2022 Itä-Suomen yliopiston toiminnallinen ja taloudellinen tulos oli hyvä. Varsinaisen toiminnan tulos oli suunnitellun mukainen sekä tulot ja menot ovat tasapainossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön välineuvotteluista saadun palautteen mukaan yliopisto on toteuttanut strategiaansa tuloksellisesti. Itä-Suomen yliopisto läpäisi myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Arvioinnissa yliopiston vahvuutena nähtiin muun muassa yhteisöllisyys ja monitieteisyys. 

– Yliopiston toiminnan tulokset ovat pysyneet hyvällä, vakaalla tasolla ja taloutemme on tasapainossa. Tulosten ja saadun palautteen perusteella olemme strategiamme mukaisesti onnistuneet vahvistamaan tutkimus- ja koulutustoimintaamme sekä edistämään monitieteisyyttä ja avointa toimintakulttuuria yliopistossamme. Kiitos koko henkilöstölle ja opiskelijoille, meillä on erittäin vahva pohja menestykselle myös tulevaisuudessa, rehtori Jukka Mönkkönen toteaa. 

Venäjän käynnistämällä sodalla on merkittäviä vaikutuksia yliopiston toimintaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Itä-Suomen yliopisto keskeytti kaiken käynnissä olevan yhteistyön venäläisten ja valkovenäläisten organisaatioiden kanssa sekä tuki sotaa pakenevia ukrainalaisia opiskelijoita muun muassa tarjoamalla heille maksuttomia opintoja. 
 
Vuonna 2022 Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin 149 tohtorintutkintoa, 1 626 ylempää korkeakoulututkintoa ja 1 312 alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkintojen määrissä oli pientä laskua vuodesta 2021. Tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvoi edellisistä vuosista uusien aloituspaikkojen myötä. Yliopiston julkaisutoiminta oli hyvällä tasolla. Yliopisto on menestynyt hyvin rahoitushauissa, erimerkiksi Horisontti Eurooppa -ohjelmassa saatiin myönteinen rahoituspäätös 31 hankkeelle, joiden yhteisarvo oli 16 M€.  
 
Yliopiston tilikauden tappio oli –27,5 M€, josta sijoitusten realisoitumattomien arvonmuutosten osuus oli –27,3 M€. Varsinainen toiminnallinen tulos oli –5,8 M€. Operatiivista toimintaa rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla, ja siksi toiminnan tulos voidaan suunnitella tappiolliseksi. Suunniteltu toiminnallinen tulos oli –6,4 M€ ja toteutunut tulos oli siten lähes suunnitellun mukainen. Valtion vastinrahoituskampanja päättyi 30.6.2022. Itä-Suomen yliopisto keräsi kampanja-aikana lahjoituksia 3,8 M€ ja valtio myönsi näiden lisäksi yliopistolle vastinrahaa peruspääomaan lisättäväksi 3,6 M€. 
  
Vuoden 2022 tilinpäätös oli Itä-Suomen yliopiston hallituksen käsittelyssä 13. huhtikuuta.  Yliopistokollegio käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 11. toukokuuta. 
 
Lisätietoja:  
Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057  
Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori, p. 050 569 7560