Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen tekee töitä laboratoriossa.

Itä-Suomen yliopiston tekniikan alan koulutus rakentuu

Koulutusohjelmia tekniikan koulutuksessa on kaksi, teknillinen fysiikka sekä kestävät materiaalit ja tuotteet. 

Itä-Suomen yliopiston tekniikan alan koulutuksen valmistelu etenee. Maaliskuussa yliopisto liittyi kansallisen tekniikan alan verkostoyliopiston FITechin jäseneksi, ja nyt se on mukana myös tekniikan alan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) kansallisessa yhteisvalinnassa. Vuoden 2023 yhteishaussa tekniikan alan valintakokeet järjestetään siten myös Joensuussa ja Kuopiossa.

Koulutusohjelmia tekniikan koulutuksessa on kaksi, teknillinen fysiikka sekä kestävät materiaalit ja tuotteet. Kummassakin näkyy Itä-Suomen yliopiston omaleimaisuus, kun teknillisessä fysiikassa vahvaa perusosaamista sovelletaan terveys- ja ympäristöteknologioihin.

—Kestävät materiaalit ja tuotteet -koulutusohjelmassa koulutamme metsäbiotaloutta ja materiaalitekniikkaa ymmärtäviä materiaali- ja tietotekniikan yhteisosaajia, kertoo luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan koulutuksesta vastaava varadekaani Markku Hauta-Kasari.

—Koulutusohjelmat sisältävät myös tiedolla johtamisen, sekä datan käsittelytaitojen koulutusta.

— Koulutussisältöjen suunnittelussa otamme huomioon yritysyhteistyön eri muodot. Näitä ovat  esimerkiksi diplomi-insinöörityöt ja tekniikan kandidaatin tutkielmat yrityksissä ja yritysten aiheista, kesätyöpaikat yrityksissä, teollisuusharjoittelu osana opintoja, projektityökurssi yrityksien aiheista, ja yritysvierailijat mukana kursseilla, toteavat koulutusohjelmien suunnittelun johtajat Hauta-Kasari ja professori Jari Kaipio.

—Olemme kiinnostuneita työelämätohtorimallista myös tekniikan tohtori -koulutuksessa, yhdessä teollisuuden kanssa.

Tekniikan alan koulutukselle on nimetty ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat tekniikan alan elinkeinoelämää, teknillisiä yliopistoja ja sidosryhmiä. Ohjausryhmä tuo oman panoksensa esimerkiksi yliopiston valmistelemiin koulutussisältöihin, työelämärelevantteihin koulutusosuuksiin, sekä yritysyhteistyöhön.

Tekniikan koulutuksen sisällöt tarkentuvat verkkosivuille https://www.uef.fi/fi/koulutus/tekniikan-alan-koulutus

Ohjausryhmä

 • UEF, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Kari Lehtinen, dekaani
 • UEF, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Markku Hauta-Kasari, 1. varadekaani
 • UEF, sovelletun fysiikan laitos Jari Kaipio, professori
 • Osuuskunta KPY: Anssi Lehikoinen, toimitusjohtaja
 • Unikie Oy: Seppo Kuula, toimitusjohtaja
 • Metsä Wood: Milla Hintikka, johtaja
 • Abloy Oy: Petri Lempiäinen, johtaja
 • Ponsse: Juha Inberg, johtaja tuotekehitys- ja teknologia
 • Teknologiateollisuus ry: Touko Apajalahti, korkeakoulupolitiikan neuvonantaja
 • Tekniikan akateemiset TEK: Jari Jokinen, toiminnanjohtaja
 • VTT: Antti Vasara, toimitusjohtaja
 • LUKE: Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja
 • Aalto yliopisto: Jouko Lampinen, dekaani, Risto Ilmoniemi, professori, Nuutti Hyvönen, professori
 • Tampereen yliopisto: Minnamari Vippola, varadekaani
 • LUT: Esa Vakkilainen, professori
 • hallinnollisina asiantuntijoina toimivat UEF:n luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen ja koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen

Lisätietoja: Varadekaani Markku Hauta-Kasari, p. 050 405 6231, markku.hauta-kasari@uef.fi