Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Snelmmanian pääaula.

Itä-Suomen yliopiston LuMet-tiedekunnan nimi vaihtuu, henkilöstölle uusia nimikkeitä

LuMet-tiedekunnan uusi nimi on 1.1.2023 alkaen luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, englanniksi Faculty of Science, Forestry and Technology.

— Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan  nimessä huomioidaan näin vuonna 2023 alkava tekniikan koulutus, sanoo tiedekunnan dekaani Kari Lehtinen.

Tiedekuntaan on  tulossa kevään 2023 yhteishaussa yli sata tekniikan aloituspaikkaa.

— On tärkeää, että tiedekunnan nimi sisältää sanan tekniikka, jotta alalle hakeutuvat tunnistavat heille sopivan koulutuksen, toteavat varadekaani Markku Hauta-Kasari ja professori Jari Kaipio.

Itä-Suomen yliopistossa on neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, sekä terveystieteiden tiedekunta ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

—Osana strategian toimenpideohjelmaa on kehitetty Itä-Suomen yliopiston uramalleja, ja siihen on osallistettu henkilöstöä eri yhteyksissä, sanoo hallintojohtaja Tuomo Meriläinen.

— Tarkastelun kohteena ovat niin akateeminen kuin muukin henkilöstö, ja mallien näkökulma on sekä vertikaalinen että horisontaalinen. Työn aikana on kartoitettu muun muassa eri  uraportaisiin liittyvää nimikkeistöä.

Uramallien kehittämisen näkökulmasta havaittiin tarpeelliseksi tuoda johtosääntöön uusia nimikkeitä ja tehdä nimikemuutoksia sekä täsmennyksiä kelpoisuusmäärittelyihin.

Uusia nimikkeitä ovat vanhempi kliininen opettaja (Senior Clinical Lecturer) ja Staff Scientist. Nuoremman tutkijan nimike muuttuu väitöskirjatutkijaksi (Doctoral Researcher). Uudet nimikkeet otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen.

 Staff Scientist -tehtävään rekrytoidaan vahvoja tutkimuksen infra- ja menetelmäosaajia, ja turvataan näin korkeatasoisen tutkimuksemme pitkäjänteinen kehittäminen, sanoo rehtori Jukka Mönkkönen.

Käytämme jatkossa johdonmukaisesti kaikissa yhteyksissä väitöskirjaa tekevistä henkilöistä nimikettä väitöskirjatutkija, riippumatta siitä, tehdäänkö jatko-opintoja työsuhteessa, apurahalla vai työn ohessa ilman erillistä rahoitusta. Haluamme näin osoittaa arvostusta väitöskirjaa tekeviä kohtaan, perustelee akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057, jukka.monkkonen@uef.fi