Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Hoitaja puhumassa potilaalle

Itä-Suomen yliopisto pilotoi kliinisen hoitotyön asiantuntijakoulutusta

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos aloittaa syksyllä kliinisen hoitotyön asiantuntijakoulutuksen. Koulutus sisältää terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon tasoisia täydennyskoulutusopintoja yhteensä 40 opintopistettä ja se toteutetaan vuosina 2021–2023.

Kyseessä on pilottitäydennyskoulutushanke, jonka toteutukseen ja arviointiin on saatu 170 000 euroa ESR:n ja valtion rahoitusta. Saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta TErveyspalveluihin: kliinisen HOitotyön Asiantuntijakoulutus (TEHOA) -hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Tarja Kvist ja projektipäällikkönä yliopistonlehtori Krista Jokiniemi. Hanke perustuu pitkälti Jokiniemen pitkäkestoisen tutkimustyön tuloksiin kliinisen hoitotyön asiantuntijuudesta muun muassa kanadalaisen McMaster University'n tutkijoiden kanssa.

Koulutukseen valitaan 25 sairaanhoitajaa, jotka työskentelevät Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Niuvanniemen sairaalassa, Ylä-Savon sotessa, Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa tai jossain muussa Pohjois-Savon alueen sosiaali- ja terveydenalan organisaatiossa. Haku koulutukseen on avoinna 17.– 31.5.2021.

Täydennyskoulutuksessa tarjottavat opinnot perustuvat kansallisiin ja kansainvälisiin kliinisen hoitotyön asiantuntijan osaamiskuvauksiin. Kliinisen hoitotyön asiantuntijakoulutuksen uudenaikaiset tavoitteet, rakenteet ja sisältö on luotu vastaamaan työelämän vaatimuksia ja henkilöstön täydennyskoulutuksen sekä jatkuvan oppimisen tarvetta. Koulutuksen suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon alueen terveydenhuollon organisaatioiden sekä aihealueen asiantuntijoiden kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. Koulutus sisältää opintoja kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden tietoperustasta, näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä ja ajankohtaisista terveydenhuollon haasteista, kuten pandemioihin vastaamisesta. Lisäksi koulutukseen kuuluu työelämäharjoittelu. Pilottikoulutus suuntautuu mielenterveystyöhön, mutta sopii kaikille sairaanhoitajille työyksiköstä riippumatta.

– Kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden täydennyskoulutusta on Suomessa ollut aikaisemmin tarjolla hyvin niukasti. Koulutus vastaa työelämän tarpeeseen vahvistaa työntekijän osaamista, potilaan laadukasta hoitoa ja hoitopolkujen sujuvuutta. Täydennyskoulutuksen suorittaneet sairaanhoitajat tuovat arvokasta viimeisintä asiantuntijaosaamista työyksiköihinsä, Jokiniemi toteaa.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Krista Jokiniemi, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, krista.jokiniemi (at) uef.fi, p. 0505127902  

Professori Tarja Kvist, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, tarja.kvist (at) uef.fi, p. 0403552623

uef.fi/tehoa

Koulutuksen esittely ja hakulomake:

https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/kliinisen-hoitotieteen-asiantuntija

TEHOA-hankkeen logo