Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Potilas sairaalassa

Henkilökohtainen varallisuus yhteydessä terveydenhuollon kustannuksiin Alzheimerin tautia sairastavilla

Julkisesta terveydenhuollosta huolimatta henkilökohtainen varallisuus on yhteydessä Alzheimerin tautia sairastavien sairaala- ja lääkehoidon kustannuksiin Suomessa. Korkeampaan varallisuustasoon liittyi suuremmat sairaalahoitokustannukset ennen diagnoosia, osoittaa Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus. 

Tutkimusaineistoon kuului 70531 Alzheimerin taudin diagnoosin vuosina 2005–2011 saanutta henkilöä, joiden lääke- ja sairaalahoidon kustannukset koostettiin kansallisista rekistereistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kustannuksia seitsemän vuoden ajanjaksolla, joka alkoi viisi vuotta ennen Alzheimer-diagnoosia ja päättyi kaksi vuotta diagnoosin jälkeen. Tutkimuksessa käytetyt henkilökohtaisen varallisuuden mittarit olivat verotettava varallisuus, verot ja veronluonteiset maksut, käytettävissä oleva rahatulo ja saadut tulonsiirrot, joista tieto saatiin Tilastokeskuksen FOLK-henkilöaineiston tulotietomoduulista vuosilta 1995–2006.

Vaikka eri varallisuusmittareiden tulokset poikkesivat hieman toisistaan, tulokset osoittivat, että henkilöillä, joilla oli korkeampi varallisuustaso, oli myös suuremmat sairaalahoitokustannukset ennen Alzheimer-diagnoosia, mikä voi selittyä sillä, että he hakeutuvat helpommin terveyspalveluiden pariin. Toisaalta korkeampi varallisuus oli yhteydessä matalampiin kustannuksiin Alzheimer-diagnoosin jälkeen, mutta tämä yhteys selittyi muun sairastavuuden eroilla eri varallisuustasojen välillä.

– Vaikka aineisto on yli kymmenen vuoden takaa, tulokset ovat kansainvälisestikin mielenkiintoisia, sillä ne osoittavat terveydellistä epätasa-arvoa maassa, jossa on perinteisesti ollut vahvaksi mielletty julkinen terveydenhuolto. Lisäksi henkilökohtaisen varallisuuden yhteyttä muistisairaiden hoidon kustannuksiin on tutkittu yllättävän vähän. Olisikin mielenkiintoista ja tärkeää toteuttaa tutkimus uudemmalla aineistolla ja siten, että siinä olisivat mukana myös muut hoidon ja hoivan kustannukset, tutkimusta johtanut professori Anna-Maija Tolppanen toteaa.

Tutkimus toteutettiin osana Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen MEDALZ-tutkimusta, jossa selvitettiin Alzheimerin tautia sairastavien terveydentilaa ja lääkkeiden käyttöä. Lisäksi tutkimukseen osallistui tutkijoita Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä sekä London School of Economics -yliopistosta.

Tutkimus toteutettiin Kansaneläkelaitoksen myöntämällä apurahalla. 

Lisätietoja

Professori Anna-Maija Tolppanen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, anna-maija.tolppanen(a)uef.fi, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/anna-maija.tolppanen/  

Tutkimusartikkeli

Rand Jarroch, Sirpa Hartikainen, Jussi Kauhanen, Martin Knapp, Anna-Maija Tolppanen. Association of Personal Wealth Indicators and Health Care Costs in Persons With Alzheimer's Disease. Journal of the American Medical Directors Association, Volume 24, Issue 12,2023, Pages 1974-1980, ISSN 1525-8610, https://doi.org/10.1016/j.jamda.2023.09.017

Luettavissa maksutta 13.1.2024 asti: Association of Personal Wealth Indicators and Health Care Costs in Persons With Alzheimer's Disease - ScienceDirect