Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lähikuva kaihileikkauksesta

Alzheimerin tautia sairastavat pääsevät harvemmin kaihileikkaukseen

Alzheimerin tautia sairastavilta leikataan kaihia ikätovereitaan harvemmin ja ero leikkausten määrässä on nähtävissä jo vuosi Alzheimerin taudin diagnoosin asettamisesta, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus.

Jo aiempien tutkimusten perusteella on tiedetty, että kaihileikkauksia tehdään vähemmän muistisairauksia sairastaville. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty kaihileikkausten yleisyyttä Alzheimerin tautia sairastavilla. Uutena tietona tutkimus osoittaa myös kaihileikkausten vähenevän sitä mukaa, mitä pidempi aika on kulunut Alzheimerin taudin diagnoosista.

Havainto vähäisemmistä kaihileikkauksista Alzheimerin taudin diagnoosin saaneille on huolestuttava, sillä he todennäköisesti hyötyisivät vähäriskisestä leikkauksesta kuten Alzheimerin tautia sairastamattomatkin. – Tutkimustulos viittaa siihen, että kynnys kaihileikkausarvioon lähettämiseen voi olla korkeampi Alzheimerin tautia sairastavien kohdalla. Koska kaihileikkaus voi parantaa muistipotilaan henkistä ja fyysistä toimintakykyä, tulee myös Alzheimerin tautia sairastavia potilaita lähettää herkästi silmälääkärille. Alzheimerin taudin diagnoosi ei saisi aiheuttaa leikkaushoidon piiristä poissulkemista, tutkijat toteavat.

Tutkimus on osa MEDALZ-tutkimusta, jonka aineisto kattaa 70 718 suomalaista kotonaan asuvaa vuosina 2005–2011 Alzheimer-diagnoosin saanutta henkilöä. Heitä vertailtiin tutkimuksessa samanikäisiin ja samaa sukupuolta edustaviin Alzheimerin tautia sairastamattomiin henkilöihin.

Tutkimus on julkaistu Acta Ophthalmologica -lehdessä.

Lisätietoja:

Professori, Sirpa Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, +358403553784, sirpa.hartikainen(at)uef.fi

LL, Kaisa Hokkinen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, kaisas(at)student.uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Hokkinen K, Kaarniranta K, Jämsen E, Lampela P, Hartikainen S, Tolppanen AM. Incidence of cataract surgeries in people with and without Alzheimer's disease. Acta Ophthalmol. 2021 May 14. doi: 10.1111/aos.14896. Epub ahead of print. PMID: 33988311.