Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Potilaan ja hoitajan kädet

Eutanasiatutkimus 2024 – kysely avautui verkossa

Juuri käynnistyneessä tutkimuksessa selvitetään kansalaisten ja sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta. Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kansalaiskyselyyn voi osallistua verkossa 10. maaliskuuta asti. Suomen Sairaanhoitajat välittää kutsun tutkimukseen jäsenistölleen kuluvan viikon aikana.

Eutanasiasta on Suomessa käyty vuosituhannen vaihteesta lähtien yhteiskunnallista keskustelua, joka on voimistunut viime marraskuussa käynnistyneen kansalaisaloitteen myötä. Perinteisesti eutanasiakeskustelua on käyty lääkäreiden, poliitikkojen sekä eri uskontokuntien edustajien välillä. Eutanasia koskettaa kuitenkin myös muita ryhmiä, jotka voisivat joutua sen kanssa kosketuksiin, jos eutanasiaan liittyvää lainsäädäntöä muutettaisiin. Yksi tällainen ammattiryhmä ovat sairaanhoitajat. Lisäksi kansalaisten näkemykset eutanasiasta tulisi ottaa huomioon keskustelussa.

Lääkäreiden näkemyksiä eutanasiasta on tutkittu säännöllisin väliajoin vuodesta 1993 lähtien, viimeksi marraskuussa 2023. Sairaanhoitajien ja kansalaisten asenteita on tutkittu vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjassa. Ajankohtainen tieto sairaanhoitajien sekä kansalaisten näkemyksistä on merkittävää nyt käytävän yhteiskunnallisen keskustelun ja mahdollisesti tulevan päätöksenteon näkökulmista. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajien sekä TUNI Palliative Care Research Groupin kanssa. Tutkimuksessa kerätään kaksi erillistä aineistoa, joista toinen kansalaisilta sekä toinen Suomen Sairaanhoitajien jäseniltä. Kansalaisilta kerätään aineistoa 5.2.-10.3.2024 ja sairaanhoitajilta 7.2.-10.3.2024. Aineistot kerätään sähköisellä kyselyllä, jonka suunnittelussa on hyödynnetty Lääkäriliiton validoitua kyselyä sekä TtT, dosentti Anja Terkamo-Moision väitöstutkimuksessa kehitettyä instrumenttia. Näin ollen eri kohderyhmien tulokset ovat osin verrattavissa keskenään. Tutkimuksen alustavia tuloksia on tarkoitus julkaista kesällä 2024. 

Lisätietoja: 

www.eutanasiatutkimus.com

Tutkijoiden yhteystiedot: 

TtT, dosentti Anja Terkamo-Moisio
Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos
anja.terkamo-moisio(a)uef.fi

TtT, Minna Hökkä
Diakonia-ammattikorkeakoulu
minna.hokka(a)diak.fi