Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

jok-kysy lupa-ay_koulutusala_opetus kasvatus ja psykologia

Ensimmäinen englanninkielinen avoimen yliopiston väylä avautuu Itä-Suomen yliopistossa

Lifelong Learning and Sustainable Development -kandidaattiohjelma tarjoaa ainutlaatuista osaamista elinikäiseen oppimiseen ja kestävään kehitykseen.

Itä-Suomen yliopisto kehittää avoimen yliopiston väyläopintoja myös englanninkieliseen tutkinto-ohjelmiin. Yliopiston ensimmäinen englanninkielinen avoimen väylä on avautunut tänä syksynä, ja sen kautta voi hakea Lifelong Learning and Sustainable Development -kandidaattiohjelmaan. 

– Olemme kehittäneet uusia englanninkielisiä kandidaattiohjelmia, koska niille on lisääntyvää kysyntää. Avoimen yliopiston väylien avaaminen näihin ohjelmiin lisää osaltaan ohjelmien vetovoimaa, kertoo akateeminen rehtori Tapio Määttä

Kolmivuotiseen Lifelong Learning and Sustainable Development -kandidaattiohjelmaan hyväksyttiin ensimmäiset opiskelijat syksyllä 2022. Kasvatustieteiden ja psykologian osaston tarjoama kandidaattiohjelma yhdistää osaamista elinikäisestä oppimisesta, aikuiskoulutuksesta ja kestävästä kehityksestä. Teemat ovat globaalisti ajankohtaisia. Itä-Suomen yliopiston tarjoama kandidaattiopintojen yhdistelmä on myös ainutlaatuinen Suomessa. 

Avoimen yliopiston väylän kautta hakemista varten opiskelijan on suoritettava Lifelong Learning and Sustainable Development -ohjelman perusopinnot (25 opintopistettä) Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa vähintään 3/5-arvosanalla 31. maaliskuuta 2024 mennessä. Perusopinnoissa Introduction to Education and Lifelong Learning -opintojakso johdattaa aikuiskasvatuksen ja kandidaattiohjelman keskeisiin näkökulmiin, teorioihin ja käsitteisiin. Perusopintojen lähtökohtana on suomalainen yhteiskunta, josta näkökulmat laajenevat globaaleiksi. Finnish Education and Society -opintojaksolla pohditaan koulutuksen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa kestävän kehityksen edistäjänä. Active citizenship and non-formal Education -opintojaksolla opiskellaan muun muassa tasa-arvon ulottuvuuksia ja sukupolvien välistä oppimista. Adult Education Promoting Sustainable Development -opintojakson ideana on tarkastella elinikäistä oppimista ja kestävyyden haasteita aikuisten arkielämässä – esiin nousevat muun muassa kysymykset, miten kestävyyden haasteet voidaan huomioida työelämässä, ja mikä on median ja teknologian rooli kestävyyden edistäjinä tai heikentäjinä. 

Avoimen yliopiston väylän hakijan tulee lisäksi täyttää ohjelman kielitaitovaatimukset englannin kielessä. Avoimen väylän kautta voidaan valita kandidaattiohjelmaan enintään 5 valintaperusteet täyttävää hakijaa. Lifelong Learning and Sustainable Development -kandidaattiohjelman opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kestävyyden ja vastuullisen teemoista ja niiden edistämisestä koulutuksen ja oppimisen keinoin. Kohderyhmiä ovat muun muassa kansainväliset opiskelijat ja Suomessa asuvat maahanmuuttajat, jotka haluavat opiskella yliopisto-opintoja ja työskennellä jatkossa elinikäisen oppimisen ja kestävyyden teemojen parissa.

– Lifelong Learning and Sustainable Development -ohjelmalle ja avoimen yliopiston väylälle on tarve, sillä kasvatusalan kansainvälisiä kandidaattiohjelmia on tarjolla vain vähän Suomessa. Vihreä siirtymä tuo uudenlaisia työpaikkoja julkiselle ja yksityiselle sektorille esimerkiksi koulutussuunnitteluun ja kehittämistoimintaan. Myös kansainväliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt tarjoavat tutkinnon suorittaneille mahdollisuuksia työllistyä. Kandidaattitutkinto antaa lisäksi hyvät valmiudet jatkaa opintoja kansainvälisissä maisteriohjelmissa, kertovat yliopistonlehtori Juha Kauppila ja projektikoordinaattori Jenni Korhonen koulutusohjelmasta. 

Lue lisää Itä-Suomen yliopiston englanninkielisen avoimen yliopiston väylän opinnoista.

Lisätietoja