Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Antti Poso.

Antti Poso.

Antti Posolle Vaikuttavuussäätiön yritysprofessuurirahoitus

Vaikuttavuussäätiön uusi rahoitus vie professorit yrityksiin vuodeksi tekemään omaa tutkimustaan yhteistyössä yrityskumppanin kanssa. Lääkeaineen suunnittelun professori Antti Poso Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta on yksi kolmesta uudesta rahoituksen saajasta.

Tandem Industry Academia Professor (“TIA Professor”) -rahoitus tarjoaa professoreille mahdollisuuden keskittyä omaan tutkimukseen ja hyödyntää yritysten käytännön osaamista ja resursseja. 

TIA-professori viettää yhtä vuotta vastaavan ajan yrityksen tarjoamissa tiloissa rahoituksen aikana. Rahoitus voi jakaantua korkeintaan kolmen vuoden ajanjaksolle. Rahoituksen tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä ja tarjota professorille ensikäden tietoa elinkeinoelämän kannalta relevanteista tutkimusongelmista. Projekti voi koostua yhteisestä esikilpailullisesta tutkimuksesta ja muusta sitä tukevasta toiminnasta.

Poso sai 166 288 euron rahoituksen TIA-professuuriin, jossa yhteistyökumppanina on Orion Pharma. Poso näkee yritysprofessuurin mahdollisuutena paitsi viedä omaa tutkimusta eteenpäin, myös ohjata opiskelijoita niin, että heidän tutkimuksensa on vaikuttavaa myös tutkimusmaailman ulkopuolella. – Eli saamme parannettua ihmisten terveyttä.

– Uudet lääkeaineet saadaan tuotua potilaille käytännössä vain teollisuuden kautta. Tämä yhteistyö mahdollistaa teoreettisen osaamisen ja käytännön työn näkökantojen ja kokemusten yhdistämisen. Siten se edesauttaa niin alan tutkimusta kuin myös yritysten menestymistä, Poso kertoo.

Lääkekehitystä voidaan pitää menestyneenä, jos sen tuloksena syntyy tehokkaita, turvallisia ja eettisesti vastuullisia lääkehoitoja. Tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa on edellytys sille, että uudet lääkeaineet päätyvät potilaiden käyttöön. Poson ja Orionin yhteistyöhankkeessa selvitetään uusien tekoäly- ja koneoppimisen menetelmien sekä QM/MM- eli kvanttimekaniikan ja molekyylimekaniikan mallinnusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja sovellettavuutta teollisessa lääkekehityksessä. Tutkimuksen alustana toimii Orionin tutkimusinfrastruktuuri, mutta tutkimustulokset tulevat samalla myös akateemisen lääketutkimuksen käyttöön. Hankkeessa kehitetään myös laskennallisen kemian menetelmiä käytettäväksi uusissa kvanttitietokoneissa. Onnistuessaan hanke voi merkittävästi tehostaa lääkekehitystä niin akatemian sisällä kuin teollisuudessa.

Vaikuttavuussäätiön hallitus valitsi kokouksessaan 17. marraskuuta kolme uutta professoria rahoituksen saajiksi. Poson lisäksi rahoituksen saivat Tampereen yliopiston professori Roope Raisamo, jonka yhteistyökumppanina on Nokia Technologies, ja Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen yhteistyössä Terveystalo Healthcaren kanssa.

Vaikuttavuussäätiön professoreille suunnattua rahoitusta on saanut nyt vuodesta 2022 alkaen yhteensä 9 professoria.

Lue lisää hankkeista