Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Mallinnuskuvassa RAS-proteiini sitoutuneena efektoriproteiinin kanssa ja yksittäisen KRAS-proteiinin dynaaminen rakenne.

Itä-Suomen yliopisto ja SpringWorks yhteistyöhön syöpälääketutkimuksessa

Biolääkeyritys SpringWorks Therapeutics alkaa hyödyntää Itä-Suomen yliopiston huippuosaamista tietokoneavusteisessa molekyylimallinnuksessa. Tavoitteena on löytää uusia lähestymistapoja syöpäsairauksissa yliaktivoituvan MAPK-reitin säätelyyn ja tarkempaan potilasvalintaan.

  • Terveys ja hyvinvointi

Vakavien harvinais- ja syöpäsairauksien lääkekehitykseen keskittynyt SpringWorks on solminut Itä-Suomen yliopiston kanssa sopimuksen monivuotisesta yhteistyöstä tietokoneavusteisessa molekyylimallinnuksessa. Tavoitteena on selvittää tietokonesimulaatiolla kattavasti KRAS-proteiinin eri mutaatioiden ja niin kutsuttujen efektoriproteiinien vuorovaikutusdynamiikkaa ja sen vaikutuksia. Tulokset voivat tarkentaa potilasvalintaa ja tuottaa uusia lähtökohtia syöpien täsmähoidoille. Tutkimusta johtavat molekyylidynamiikan tietokonemallinnuksen ja KRAS-proteiinikonformaatioiden kärkiasiantuntijat, professori Antti Poso ja tutkija Tatu Pantsar Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta ja monitieteisistä DrugTech sekä CANCER-tutkimusyhteisöistä.

– Syöpään liittyvistä KRAS-mutaatioista on viime vuosina karttunut yhä enemmän tietoa, mutta lisää ymmärrystä tarvitaan vielä erityisesti siitä, miten eri mutaatiot aktivoivat syöpää edistäviä vaikutusreittejä ja miten nämä eroavat toisistaan eri syöpätyypeissä ja kasvainten mikroympäristöissä, Poso kertoo.

– Nykyisillä tietokonesimulaation menetelmillä näitä eroja eri KRAS-mutanttien välillä pystytään havainnoimaan ja näistä simulaatioista saatuja tietoja voidaan lopulta hyödyntää potilaiden parhaaksi, Pantsar lisää.

SpringWorksin tavoitteena on kehittää syöpäsairauksissa yliaktivoituvaan MAPK-reittiin kohdistuvia hoitoja. – Oma molekyylidynamiikan osaamisemme tuo tähän olennaisen lisän ja se tekee yhteistyöstä meille erityisen kiinnostavaa, Poso toteaa. 

SpringWorksin toimitusjohtajan Saqib Islamin mukaan yritys suuntaa parhaillaan lääkekehitystään syöpiin, joiden taustalla ovat geenivirheet, kuten MAPK-reitin yliaktivaatiota aiheuttavat RAS-, RAF- ja NF1-geenien mutaatiot.

– Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa tuo kumppaniksemme tietokoneavusteisen lääkesuunnittelun ja KRAS-proteiinin dynamiikan johtavat tutkijat eturintaman laskentaresursseineen. Tuloksena voi olla täysin uusia näkökulmia syöpien hoitoon ja tarkempiin potilaskohtaisiin hoitovalintoihin.

Lisätietoja:

Professori Antti Poso, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, p. 040 3552462, antti.poso (a) uef.fi

Sivun yläkuvassa RAS-proteiini sitoutuneena efektoriproteiinin kanssa (ylärivi) ja yksittäisen KRAS-proteiinin dynaaminen rakenne (alarivi). Kuva Tatu Pantsar.