Onko sinulla ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen?

KYLLÄ:

Jos olet suorittanut ruotsin kielen opintoja esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa aiemmin, sinulla saattaa olla mahdollisuus korvaavuuteen tutkintoosi kuuluvan ruotsin kielen opintojakson osalta.

Periaatteena muodollisesti hankitun osaamisen tunnistamisessa on, että AHOT-menettely on sinulle vapaaehtoista ja käynnistyy hakemuksestasi. Korvaavuuksia myönnetään kielikeskuksen kokonaisista opintojaksoista (ei osakorvaavuuksia), kts. AHOT-menettelystä enemmän täältä.
 


Jos sinulla on ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen, valitse

OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN POLKU (korvaavuus)

tai

PERUSPOLKU

tai

MONIMUOTO-OPISKELIJAN POLKU


EI:

Jos et ole suorittanut ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen, on sinun osallistuttava tutkintoosi kuuluvalle ruotsin kielen kurssille tai ruotsin kielen monimuotokurssille. Jos sinulla on muuten kuin opiskelun yhteydessä hankittua ruotsin kielen osaamista (esimerkiksi työelämässä tai harrastusten kautta), voit myös harkita ruotsin kielen kirjalliseen ja suulliseen AHOT-näyttökokeeseen osallistumista. AHOT-näyttökokeilla voit suorittaa ruotsin kielen opintojakson.

Huom! Terveystieteiden tiedekunnan opiskelijoille järjestetään AHOT-näyttökokeet ennen kurssin alkua. Kokeisiin voit osallistua vain kerran. Kokeista ilmoitetaan opiskelijoiden viestiryhmissä, laitosten ilmoitustauluilla ja lukujärjestyksissä. Hyväksytysti suoritetun kirjallisen AHOT-näyttökokeen jälkeen voit osallistua suulliseen AHOT-näyttökokeeseen. Hyväksytyt koesuoritukset vastaavat ruotsin kurssin suoritusta.

Jos sinulla on pitkä aika edellisistä ruotsin kielen opinnoista tai muuten heikko ruotsin kielen taito, kannattaa sinun tutustua kertaamista tarvitsevan polkuun ja kerrata ruotsin kieltä ennen tutkintoosi kuuluvalle ruotsin kielen kurssille osallistumista.
 


Jos sinulla ei ole ruotsin kielen opintoja lukion jälkeen, valitse

PERUSPOLKU

tai

MONIMUOTO-OPISKELIJAN POLKU

tai

OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN POLKU (AHOT-NÄYTTÖKOKEET)