Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF liput lipputangoissa

Itä-Suomen yliopisto panostaa opetuksen kehittämiseen

Itä-Suomen yliopisto on myöntänyt rahoitusta opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen kymmenelle hankkeelle. Pakoruotsi vie ruotsin opiskelun uudelle tasolle, ja kieltä voi pian opiskella pakohuoneessa.

Itä-Suomen yliopisto painottaa strategiassaan ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista sekä uudistaa opetustaan. Sisäisellä, vuosittain jaettavalla kehittämisrahoituksella yliopisto panostaa erityisesti verkko- ja monimuotopedagogiikkaan, ristiinopiskeluun ja muuhun opetusyhteistyöhön, jatkuvan oppimisen tuotteiden kehittämiseen sekä ohjaukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

– Olen iloinen siitä vahvasta kehittämisotteesta, jota opetuksen kehittämisrahoituksen hakemukset kuvastavat. Kymmenen yliopiston rahoitusta saanutta ideaa ovat kaikki erinomaisia esimerkkejä Itä-Suomen yliopiston opettajien ennakkoluulottomasta kokeilukulttuurista, sanoo akateeminen rehtori Tapio Määttä Itä-Suomen yliopistosta.

Yksi rahoitusta saaneista hankkeista on Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen koordinoima Pakoruotsi-hanke. Sen ideana on kehittää ryhmätyötaitoja ja oppia sekä soveltaa ruotsia tehtävien ratkaisussa.

–  Tavoitteena on tarjota uudenlaisia motivoivia opiskelumenetelmiä pelillistämällä ruotsin opiskelua.  Opiskelijoiden on selvittävä ulos pakohuoneesta ratkaisemalla tehtäviä pienryhmässä ja leikkimielisesti ideana on paeta ruotsin kurssilta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kanssa. Yhteyshenkilönä toimii yliopisto-opettaja Ville Tahvanainen, Pakohuonelaboratorion työryhmän koordinaattori, kertoo hanketta koordinoiva yliopisto-opettaja Maarit Turunen Itä-Suomen yliopiston kielikeskukselta.
 

Opetuksen kehittämisrahalla vuonna 2021 tuettavat hankkeet


Pakoruotsi, Maarit Turunen, Kielikeskus

Pakohuonepelin ”Pakoruotsi” ideana on kehittää ryhmätyötaitoja ja oppia sekä soveltaa ruotsia tehtävien ratkaisussa.  Pakohuonepeli toteutetaan yhdessä UEF:n Sm4rt LOC – Pakohuonelaboratorion kanssa. “Pakoruotsi” on uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä ja motivoiva tapa oppia ruotsia. Pelistä voi tehdä myös liikuteltavan matkalaukkuversion, joka sopii mihin tahansa opetustilaan.  Pakohuonepeliä voi soveltaa ruotsin kertauskurssin lisäksi alakohtaisille tutkintokursseille oppiainerajat ylittäen.

Ristiinopiskelun kehittäminen, Ilkka Huhta, Teologian osasto

Kehitystyön lisäksi hankkeessa pyritään mahdollistamaan ristiinopiskelu UEF:n läntisen ja ortodoksisen teologian koulutusohjelmien ja Diakonia- ja Centria-ammattikorkeakoulujen välillä. Ristiinopiskelua kehitetään kandi- että maisteriohjelmien sekä ammattikorkeakoulun ylemmän ja alemman tutkinnon välillä. Hankkeessa rakennetaan myös yhteistyötä ja ristiinopiskelumahdollisuuksia Itä-Suomen yliopiston teologian ja yhteiskuntatieiden välille.

Itseohjautuvuuden työkalupakki, Anna-Maija Castrén, Yhteiskuntatieteiden laitos

Hankkeessa laaditaan itseohjautuvuuden kehittymistä tukeva työkalupankki, jota voidaan hyödyntää omana verkko-opintojaksonaan, osana muita opintojaksoa tai osana opintojen orientaatiota. Työkalupankki koostuu konkreettisista harjoituksista, jotka kehittävät itseohjautuvuuteen kuuluvia taitoja. 

Avoimesta työelämää tukevaa uraohjausosaamista, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Päivi Rosenius

Ohjauksen koulutuksen jatkuvan oppimisen kehittämistyöllä vastataan työelämästä ja lisääntyneestä ohjausosaamisen tarpeesta nousevaan kysyntään. Kehittämishanke kohdentuu kahden ohjauksen koulutuksen kurssin verkkopedagogiseen ja monimuotototeutuksellisen kokonaisuuden muuntamiseen niin, että ne soveltuvat suoritettaviksi Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston koulutustarjonnassa. 

Jatko-opiskelijoiden ohjausprosessin kehittäminen, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Kaisa Laitinen

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta on vahva jatkotutkintokouluttaja UEFissa. Tiedekunnassa jatkotutkintoa suorittaa 480 jatko-opiskelijaa ja viime vuosina tohtorin tutkintoja on valmistunut keskimäärin 57. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat jatko-opiskelijoiden ohjausprosessin ja lähiohjauksen kehittäminen huomioiden myös tutkijauralla eteneminen ja työelämäyhteydet.

Puheviestinnän simulaatio-opetus, Kielikeskus, Esteri Savolainen

Hankkeessa kehitetään Joensuun kampuksen puheviestinnän simulaatio-opetusta. Simulaatio on opetus- ja oppimismenetelmä, jossa jäljitellään todenmukaisia tilanteita, tapahtumia tai toimintoja. Kasvatustieteen puheviestinnän simulaatio-opetuksessa jäljitellään kasvatustieteiden asiantuntijan työn vuorovaikutustilanteita opetus-, neuvonta- ja ohjauskonteksteissa; esimerkkeinä opettajan luokkahuoneviestintä, erityisopettajana, aineenopettajana tai opinto-ohjaajana toimiminen, opettajan ja vanhempien välinen yhteistyö, haastavat työelämätilanteet, monikulttuuriset tilanteet ja aikuiskasvatukseen ja urapolkujen valitsemiseen liittyvät tilanteet. Hanke kohdistuu verkko- ja monimuotopedagogiikan osa-alueeseen.

Johdatus tekoälyyn-kurssi, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Maija Marttila-Kontio

Tälle ajalle hyvin ajankohtaisten tekoälyn perusteiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta tekoälyn työkaluja voi soveltaa omalla alallaan. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ymmärrettävä ja motivoiva Johdatus tekoälyyn-kurssi (5 op) eri tieteenalojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssi toteutetaan verkossa opiskeltavana MOOC-kurssina.

Tilastolliset menetelmät, verkkokurssit, Antti-Jussi Kouvo, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Hankkeessa kehitetään kahden maisterivaiheen kurssin (Tilastollisten menetelmien jatkokurssit I ja II) verkko-oppimisympäristöä Moodle-tyyppiselle alustalle. Verkko-oppimisympäristön kehittäminen koskee ensisijaisesti kurssien luento-osuutta, joskin ainakin keväällä 2021 myös harjoituksia tehdään verkossa.

Kansanterveystieteet perusteet, MOOC, Hanna Rouvinen, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kansanterveystieteen perusteet (3 op) -opintojakso MOOC-kurssiksi Terveyden edistäminen ja terveystieto-, ja Kansanterveystieteen -oppiaineen opiskelijoille sekä avoimeksi kaikille kiinnostuneille. Kehittämistyössä korostetaan opiskelijalähtöisyyttä, tutkimusperustaisuutta, verkkopedagogiikkaa, digitaalista oppimisympäristöä ja jatkuvan oppimisen ideologiaa.

Video tutorials to be used in blended learning of fieldwork methods, Michael Rießler

The aim is to develop interdisciplinary blended learning pedagogy for teaching fieldwork methods to students in linguistics, social sciences and related subjects, specifically on small endangered languages and cultures in the Nordic countries and Russia.

Lisätietoja:

akateeminen rehtori Tapio Määttä, tapio.maatta@uef.fi puh. 029 4455198

opintopalveluiden johtaja Miia Turtiainen, miia.turtiainen@uef.fi puh. 050 438 2610