AHOT: kokeet (muuten kuin muodollisesti hankittu osaaminen)


non-formaali
(omaehtoista, epävirallista oppimista;
tyypillistä esim. järjestöjen antamaa,
työpaikoilla tapahtuva koulutus)

  


informaali
(kokemuksellista oppimista,
oppiminen on työhön, perheeseen
ja vapaa-aikaan liittyvien
arkipäivän toimintojen tulosta)


Muuten kuin muodollisesti hankittua osaamista tunnistetaan arvioitavien AHOT -näyttökokeiden avulla, suhteessa tutkintovaatimusten osaamistavoitteisiin. Opiskelija voi harkita AHOT-näyttökokeeseen osallistumista, jos hän hallitsee tutkintovaatimuksen edellyttämät osaamistavoitteet. Ennen näyttökokeeseen ilmoittautumista opiskelijan tulee kriittisesti arvioida omaa osaamistaan.

Opiskelija voi osallistua kuhunkin AHOT -näyttökokeeseen vain yhden kerran. Jos opiskelija on ilmoittautunut ja jää tulematta kokeeseen ilman perusteltua syytä, hän on käyttänyt osallistumisoikeutensa ja Oodiin tulee näyttökokeesta merkintä "hylätty". AHOT-kokeen voi pääsääntöisesti suorittaa vain omalla kotikampuksella. Poikkeuksena ovat sähköiset AHOT-kokeet, jotka voi suorittaa tenttiakvaariossa kaikilla kampuksilla.

AHOT -näyttökoe on tarkoitettu vain muualla hankitun kielitaidon tunnistamiseen. Näyttökoetta ei voi käyttää uusintatenttinä.

AHOT-näyttökokeiden arvioinnin ja mahdollisen muutoksenhaun osalta toimitaan yliopiston tutkintosäännön ohjeistuksen mukaisesti.

Osa opintojaksoista on tiedekuntien pakollisiksi määrittelemiä, eikä niitä voi korvata millään muulla suorituksella.

AHOT-näyttökoepäivät

Filosofinen tiedekunta, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta sekä osin Terveystieteiden tiedekunta

Kaikkiin alla olevassa taulukossa mainittuihin kielikeskuksen AHOT-näyttökokeisiin tulee ilmoittautua weboodin kautta ilmoittautumisajan puitteissa. Sähköisiin tentteihin tulee weboodi-ilmoittautumisen lisäksi varata tenttiaika sähköisestä tenttiakvaariosta.

Näyttökoepäivät lv. 2017-18

Terveystieteiden tiedekunta, englanti

Terveystieteiden tiedekunnassa englannin EARS AHOT-näyttökoepäivät on merkitty vuosikurssilukujärjestyksiin, ei ilmoittautumista weboodissa.

Englannin EARS AHOT-näyttökoepäivät lv. 2017-18 


Englannin EAPC, SWP ja AEAPC:
Farmasia, hoitotiede, ravitsemustiede ja terveyden edistäminen: EAPC-näyttökoe englannin kielessä koodilla 8010002 (1-2 op) tehdään yleisinä AHOT-koepäivinä, ilmoittautuminen weboodissa ilmoittautumisajan puitteissa. Proviisorikoulutusohjelma: Scientific Writing and Presentations for Pharmacy (SWP) näyttökoe koodilla 8010033 (2 op) tehdään yleisinä AHOT-koepäivinä, ilmoittautuminen weboodissa ilmoittautumisajan puitteissa.
Biolääketiede: AEAPC-näyttökoe koodilla 8010010 (2 op) tehdään maisterivaiheessa yleisinä AHOT-koepäivinä, ilmoittautuminen weboodissa ilmoittautumisajan puitteissa.
Lääketiede ja hammaslääketiede: AEAPC-näyttökoe koodilla 8010018 pidetään lääketiede ja hammaslääketiede omina päivinään erikseen. Näyttökoe on merkitty opiskelijoille lääketieteen ja hammaslääketieteen 5. vuosikurssin lukareihin, ilmoittautuminen weboodissa ilmoittautumisajan puitteissa.