Opinnot ja opintosuunnitelma

Jatko-opintokursseja järjestävät tohtoriohjelmien lisäksi UEF tohtorikoulu, tiedekunnat, kielikeskus ja  kirjasto.

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) laaditaan yhteistyössä pääohjaajan tai vastuuprofessorin  kanssa. Jatko-opintoihin kuuluvat yleiset valmiustaito-opinnot sekä tieteen- ja tutkimusalan opinnot suunnitellaan ottaen huomioon tohtoriopiskelijan koulutustaustan, tutkimussuunnitelman ja urasuunnitelman. Täytetty ja pääohjaajan tai vastuuprofessorin hyväksymä lomake tulee toimittaa tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opintojen aloittamisesta.

Opintojaksot, joista jatko-opinto-suunnitelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-oppaasta WebOodista (Opintojaksot => Oppaittain => Tohtoriohjelman jatko-opinto-opas).
WebOodi

Filosofisen tiedekunnan lomakkeet:

Jatko-opintosuunnitelma