Takaisin

25.9.2018 - 31.12.2019 - Uudistava johtaja (15 op)

Opetusalan johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Tämän osallistujille maksuttoman koulutusohjelman rahoittaa Opetushallitus. Ohjelman toteuttaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate


Hyödyt osallistujalle

• osaamista ja välineitä uudistuvan yhteisön johtamiseen

• tietoisen muutoskyvykkyyden vahvistuminen

• verkostoituminen keskustelevan vertaisyhteisön kanssa

Kenelle?

Opetusalan johtamista sisältävissä tehtävissä työskentelevät sivistys- ja toimialajohtajat, oppilaitosten rehtorit ja esimiehet sekä varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävissä työskentelevät. Koulutusohjelma sopii erityisen hyvin myös yhteisöjen johtoryhmille tai johtamisen työpareille. Koulutusohjelmaan valitaan enintään 25 osallistujaa.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähijaksot toteutetaan Kuopiossa. Koulutusohjelman kokonaislaajuus on 15 op ja se jakaantuu kaikille yhteisiin osioihin (4 op + 5 op) ja valinnaisiin osioihin (6 op). Koulutus vahvistaa erityisesti henkilökohtaiseen ja oman organisaation uudistumiseen liittyvää osaamista, muutoskyvykkyyttä sekä tuottaa välineitä johtamisen tueksi.

Sisältö

1 Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen (4 op)

• Kick off: Hyvinvointia tukeva henkilöstö- ja verkostojohtaminen (1 op), 25.9.2018

• Uudistuvien organisaatioiden johtaminen (1 op), 4.10.2018

• Varhaiskasvatuslaki -koulutus (2 op), 25.10.2018 (koulutuspäivän ryhmä on täynnä)

• Kouluyhteisön oikeudelliset kysymykset (2 op), 6.11.2018
 

2 Lähitulevaisuuteen suuntautuva johtaminen (5 op)

• Toiminnan johtaminen muutoksissa (3 op), 16.-17.1.2019

• Toimintakulttuurin ja oppivan yhteistyön kehittäminen (2 op), 5.2.2019
 

3 Valinnaisista johtamisen teemoista muodostuva osio (6 op)

Osallistujat valitsevat yhteensä 6 op seuraavista jaksoista. Valinnainen jakso toteutetaan, jos sille ilmoittautuu vähintään 15 osallistujaa.
 

Henkilöstöjohtaminen

• Osaamisen johtaminen (2 op), 14.3.2019

• Hyvinvoivan työyhteisön johtaminen (2 op), 11.4.2019

• Vuorovaikutustaidot ja haastavat esimiestilanteet (2 op), 9.5.2019

• Kunnallishallinto (1 op), 20.9.2019

• Julkisoikeuden perusteet ja yleishallinto (1 op), 8.10.2019

• Henkilöstö- ja taloushallinto (2 op), syksy 2019


Opintojaksoihin sisältyy lähijaksojen lisäksi itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua ja soveltuvin osin yhteistyötä muiden osallistujien kanssa. Osallistuja soveltaa sisältöjä työhönsä liittyvinä tehtävinä ja tutustuu soveltuvaan kirjallisuuteen ja muuhun aineistoon.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksutonta.

Osallistujat vastaavat itse koulutukseen liittyvistä matkakuluista.

Yhteystiedot

Suunnittelija Pauli Kallio
pauli.kallio@uef.fi
050 465 2054

 

Projektisihteeri Katja Peltoniemi
Itä-Suomen yliopisto
katja.peltoniemi@uef.fi
040 355 3905

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt.

 

 

Lisätietoja

Tämän osallistujille maksuttoman koulutusohjelman rahoittaa Opetushallitus.

 

Uudistava johtaja - valinnaiset opinnot

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.